Buurt eist onderhoud Gavergracht

Buurt eist onderhoud Gavergracht

Bewoners van de Majoor Van Lierdelaan en de Gaverstraat vrezen voor nog meer wateroverlast als de Gavergracht niet beter onderhouden wordt. Foto: gds

Overboelare -

De Gavergracht is volgens de bewoners van de Majoor Van Lierdelaan en Gaverstraat in Overboelare verloederd. Ze eisen dringend onderhoud voor er wateroverlast is.

De Gavergracht speelt een belangrijke rol in de waterbeheersing van de Majoor Van Lierdelaan en de Gaverstraat. De gracht moet overtollig water afvoeren naar de Dender maar de buurtbewoners merken op dat die afvoer door gebrek aan onderhoud in het gedrang komt. De angst groeit voor nieuwe overstromingen. In november 2010 hadden beide straten heel zwaar te leiden onder enorme wateroverlast.

De Gavergracht werd tot eind 2011 beheerd door zogenaamde Bestuur van de Watering maar voortaan is de stad verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterloop. Het buurtcomité stelt echter vast dat dat onderhoud te wensen overlaat. Daarom trokken ze naar het stadhuis. ‘Maar daar werden we wandelen gestuurd.’

Toestand kritiek

Intussen wordt de toestand aan de pompinstallaties op de Gavergracht volgens het comité steeds kritieker.

‘Sedert de wateroverlast van november 2010 stelden we al enkele keren vast dat het peil van het water in de gracht angstvallig hoog steeg en huizen dreigden onder te lopen. Dat kwam doordat het pompstation dat het water uit de beek naar de Dender moet pompen defect was. Aan de pomp is er een overvloed aan bladeren, takken en slib. Dit belet deze, overigens verouderde installatie, om efficiënt haar werk te doen. De Gavergracht ligt ook vol met omgewaaide bomen. We dringen bij de stad aan op een onmiddellijke structurele oplossing.’

Schepen Patrick Flamez (SP.A) is op de hoogte van de problematiek. ‘Maar het gaat hier wel om een nieuwe taak voor de stad, voorheen was de provincie bevoegd. Momenteel hebben we maar een budget om 20 kilometer grachten te ruimen. We proberen de werken wel zo snel mogelijk in te plannen.’

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio