Oude regel verbiedt private constructies

Particulier mag geen dam bouwen langs E40

Particulier mag geen  dam bouwen langs E40

Raadslid Guy Uyttersprot met Bregt Van Goethem in diens tuin langs de E40. Foto: rds

Affligem -

Bregt Van Goethem mag naast zijn woning langs de E40 geen gronddam aanleggen, ook al is dat op zijn eigen grond en eigen kosten. Een oud stedenbouwkundig voorschrift verbiedt private constructies binnen de tien meter van de autoweg.

Bregt Van Goethem woont in het laatste van de vier huizen in een wig van de Bellestraat, net tegenover de Bellekouter. Zijn woning staat op dertig meter van de E40. Aan de overzijde van de autoweg staan sinds enkele jaren geluidsschermen, maar het Vlaams gewest heeft geen plannen noch centen voor geluidsschermen langs zijn kant.

‘Ik investeerde al zwaar in het geluidsdicht maken van de woning’, vertelt hij. ‘Sinds het fluisterasfalt werd vervangen door beton is het lawaai nog harder, zeker bij nat weer. Ik liet zelf een erkende geluidsstudie uitvoeren. Tijdens de spits kwam die uit op 75,2 dB(A). Dat is ruim boven de norm om geluidsschermen te plaatsen. Maar voor amper vier woningen is de kostprijs buiten verhouding voor het gewest.’

‘Met medewerking van de firma GrondBeheer Vlaanderen vatte ik het plan op om op mijn eigendom zelf een gronddam aan te leggen van zes meter hoog en elf meter breed. Mijn tuin grenst over 220 meter aan de E40. Ik heb dus alle ruimte om een degelijke geluidsberm te bouwen. Zo hebben de vier woningen in deze zijweg er voordeel bij. Alle buren tekenden maar al te graag voor akkoord.’

Van Goethem trok met zijn volledig uitgewerkt plan naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant, de wegbeheerder van de E40. Dat bekeek het voorstel en vond het aanvankelijk ‘aanbevelenswaardig’. Tot echter bleek dat de dam binnen de tien meter van de autoweg zou komen te liggen, een zone waarin niet (privé) mag worden gebouwd. ‘De dam opschuiven is niet haalbaar, dan schiet er niets meer over van mijn tuin.’

‘Het is een beetje Kafka. Die ‘tien meter'-regel dateert uit het prille begin van de autosnelwegen, toen de overheid nog vreesde dat de mensen daar ook zouden beginnen bouwen, zoals ze overal aan de steenwegen deden’, zegt Guy Uyttersprot, het N-VA-raadslid dat zich ontfermde over het dossier. Via Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) liet hij een vraag stellen aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Crevits bevestigt het negatieve advies voor de stedenbouwkundige aanvraag. ‘Toch is AWV bereid dit initiatief te herbekijken indien het goede beheer van de snelweg gegarandeerd kan worden. Aan AWV werd opdracht gegeven hierover verder overleg te organiseren’, aldus de minister. Uyttersprot gaat het probleem nu aankaarten bij Vlaams minister Muyters (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

‘Ik vraag geen hangar of een zwembad, maar voor een gronddam langs deze autoweg, op mijn eigen kosten en eigen grond, zou men toch wel een uitzondering moeten kunnen maken’, meent Van Goethem.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio