Ivar Hermans krijgt gelijk na 16 jaar procederen tegen ontslag

Ambtenaar dwingt stad op knieën zonder advocaat

Ambtenaar dwingt stad  op knieën zonder advocaat

Ivar Hermans: ‘Ik had niet het geld om al die jaren een advocaat te betalen. Ik heb me zelf op het dossier gestort.' Foto: Bart Dewaele

HASSELT / ERPS-KWERPS / Kortenberg -

Zestien lange jaren heeft bouwkundig ingenieur Ivar Hermans (50) uit Erps-Kwerps ertegen gevochten, en nu heeft de Raad van State het bevestigd: hij werd destijds onterecht ontslagen als diensthoofd bij de stad Hasselt. ‘Maar de stad weigert zelfs een geringe morele schadevergoeding te betalen.'

Het gebeurt zelden dat een individu een proces tegen een gemeentebestuur wint voor de Raad van State. ‘Het is een uitputtingsslag. De meeste mensen houden hun eenzame strijd geen zeventien jaar vol en geven er halverwege de brui aan', zegt Ivar Hermans. ‘Ik wist echter dat ik het recht aan mijn kant had. En, niet onbelangrijk: ik had een job, een leven en tijd.'

Helemaal uitzonderlijk is dat Hermans zijn slag thuishaalde zonder raadsman. ‘Ik had niet het geld om al die jaren een advocaat te betalen', zegt hij. ‘Ik heb me zelf op het dossier gestort. Ik kan de uren niet tellen dat ik in gespecialiseerde bibliotheken zat te snuisteren in vergelijkbare arresten. Zo'n beetje als in een Amerikaanse film.'

‘Grove corruptie'

Ivar Hermans draagt met fierheid het etiket ‘klokkenluider'. Hij was nog maar enkele weken aangesteld als diensthoofd Groen en Wegen van de stad Hasselt toen hij in het voorjaar van 1994 van zijn chef een aanbesteding moest voorbereiden voor de aanleg van een stukje parking aan de Japanse tuin.

‘Het ging om 30.000 euro –niet eens een hoog bedrag– maar ik merkte meteen dat er helemaal geen openbare aanbesteding zou worden uitgeschreven. Drie aannemers bedisselden alles onder elkaar en via een systeem van dubbele facturatie zou de stad –en dus de belastingbetaler– 50procent meer betalen dan wat het eigenlijk moest kosten. Dat werd open en bloot geregeld. Ik wist niet wat ik hoorde. Deze grove hold-up leek wel gekopieerd van een corrupte feodale koning uit de middeleeuwen.'

Hermans verijdelde het plan, diende zijn ontslag in, werd overgehaald om dat weer in te trekken maar kreeg dan een tuchtmaatregel aangesmeerd: ontslag van ambtswege. ‘Voor een ambtenaar niet alleen een blamage, maar een doodstraf.'

Hermans kon aan de slag als ontwerper van sluisdeuren voor de Vlaamse Gemeenschap, een functie die hij nog altijd uitoefent. Hij stapte naar het toenmalige Hoog Comité van Toezicht en stelde de corruptie aan de kaak. Zijn overste werd vervolgd voor fraude met aanbestedingen maar de zaak werd geseponeerd. ‘Vreemd,' zegt Hermans, ‘want zelf werd ik door hem van laster en eerroof beschuldigd, maar daarvoor buiten vervolging gesteld. Wat wil zeggen dat ik de waarheid had verteld.'

De Raad van State gaf Ivar Hermans uiteindelijk over de hele lijn gelijk. ‘Ik was onterecht ontslagen op basis van zwartmakerij en eenzijdige verklaringen van mijn baas, die ik zelf had aangeklaagd. Het arrest zegt woordelijk dat alle partijen zich moeten gedragen alsof het ontslag niet heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat ik eigenlijk nog altijd in dienst ben van de stad Hasselt. Ik zou het liefst opnieuw leiding geven aan de 75 mensen van de dienst, maar ik besef ook wel dat zoiets onmogelijk is zolang de weerstand tegenover mij leeft. Om maar één ding te noemen: de stadssecretaris is nog altijd dezelfde als toen.'

Vrouw verloren

‘Ik denk dat ook mijnheer Hermans begrijpt dat een terugkeer niet wenselijk is', zegt Joost Laureys, adjunct-stadssecretaris van Hasselt. ‘De organisatie ziet er ook heel anders uit. De dienst bestaat zelfs niet meer.'

Ivar Hermans heeft netjes uitgerekend dat de stad Hasselt hem eigenlijk nog 800.000 euro aan achterstallige wedde moet. ‘Maar ik heb die som nooit geëist', zegt hij. ‘Als klokkenluider wou ik de georganiseerde oplichting aanklagen, niet er zelf geld uitslaan.'

‘Ik ben vorig jaar mijn vrouw verloren en sta nu zelf in voor de opvoeding van drie kinderen tussen 8 en 17jaar. Veel liever had ik haar terug dan die geldsom. Ik was al tevreden geweest met een schadevergoeding ten bedrage van enkele maanden salaris. Maar nu heeft de stad Hasselt de arrogantie om zelfs de 49,58 euro fiscale zegels van het arrest niet te willen betalen. Dan steiger ik.'

Corrigeer

MEER NIEUWS