Ambtenaren kunnen straks prijzen half jaar lang blokkeren

Regering pakt hoge prijzen aan

Regering pakt hoge prijzen aan

Ambtenaren van Economieminister Johan Vande Lanotte zullen de ‘prijzenwaakhond’ bemannen. Foto: blg

De federale regering heeft een ‘bazooka’ gemaakt om hoge prijzen aan te pakken. Dit zorgt bij de winkelbedrijven voor grote onrust.

Vanaf ergens volgend jaar kunnen ambtenaren een half jaar lang prijzen blokkeren of andere ‘corrigerende maatregelen’ nemen om hoge prijzen te bestrijden. De nieuwe prijzenwet, die nog voor het eind van het jaar door het parlement moet, is een zeer breed wapen en lijkt te passen in de strijd tegen de inflatie.

Telkens wanneer het al bestaande prijzenobservatorium een ‘probleem’ ziet met prijzen of marges, abnormale prijzenevolutie of een structureel marktprobleem, speelt het zijn verslag door aan de mededingingsautoriteit, die zes maanden lang voorlopige maatregelen kan opleggen. Na zes maanden moet het hof van beroep oordelen of die maatregelen terecht zijn.

De prijzenwet past in de hervorming van de mededingingsautoriteit die de ministerraad net voor de zomer heeft goedgekeurd.

Electoraal scoren

Comeos, de federatie van winkelbedrijven, vreest dat de bazooka zal worden ingezet om bijvoorbeeld op hoge winkelprijzen te schieten. Studies van het prijzenobservatorium hebben al aangetoond dat het in België duurder winkelen is. Comeos zegt dat die hoge prijzen onder meer het gevolg zijn van de hogere loonkosten, geringere arbeidsflexibiliteit en hogere aankoopprijzen. Hoge voedselprijzen zijn samen met de energieprijzen de oorzaak voor de hoge inflatie in België.

‘Deze wet is een afleidingsmanoeuvre. Ze doen niets aan de structurele oorzaken van de hoge prijzen zoals de automatische loonindexering. Ik hoor nu al bij ministeriële kabinetten dat de prijzenwet op enkele in het oog lopende zichtbare producten zal worden ingezet om electoraal te scoren’, zegt Dominique Michel, algemeen directeur van Comeos.

Hij noemt het ‘onaanvaardbaar dat een groep ambtenaren voor om het even welke reden een prijsblokkering kan opleggen’. ‘Als de regering de prijzen wil blokkeren – een idioot idee – moet ze dat maar zelf doen en er de politieke verantwoordelijkheid voor nemen.’

Comeos wijst erop dat, in periodes van sterk stijgende grondstoffenprijzen, de kleinhandel verplicht kan worden een product (koffie, melk...) met verlies te verkopen. ‘De winkels zullen gewoon de prijs van andere producten verhogen om het margeverlies te compenseren. Het zal de consument niets opleveren.’

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees