Stad rekent op kostenplaatje van 6,5 miljoen euro

Nieuwbouw lost plaatsgebrek school én kinderopvang op

Het nieuwe gebouw zal door De Vlieger en De Speelvogel samen gebruikt worden. Foto: sbr

Rumbeke -

Zowel de stedelijke basisschool De Vlieger als kinderopvang De Speelvogel in Rumbeke kampen met een acuut plaatsgebrek. Met de bouw van een nieuw gebouw past de stad daar in één klap een mouw aan.

Nadat de stedelijke basisschool De Vlieger met kleuteronderwijs startte, groeide het aantal leerlingen aan tot 200 kleuters en 300 leerlingen in het lager onderwijs. Maar de accommodatie is daar niet op voorzien, zodat er momenteel vier klaslokalen voor het 5de en 6de leerjaar in OCAR op het Kerkplein zijn ingericht, twee kleuterklassen in een noodpaviljoen op de speelplaats huizen en er ook les wordt gegeven in de vroegere kleedkamer en doucheruimte naast de turnzaal.

Ook de buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel moet haar 92 opvangplaatsen over drie verschillende locaties spreiden: in een container op de speelplaats van De Vlieger, in de turnzaal van de Verrekijker en in een huurhuis in de Hoogstraat.

Aanvankelijk was het stadsbestuur van plan om een nieuwe kinderopvang te bouwen in de Koestraat in Rumbeke, maar van dat plan werd afgezien. Die grond is intussen in erfpacht gegeven aan de Chiromeisjes, die er een nieuw heem gaan neerzetten.

Dubbel gebruik

‘We gaan voor één (ver)nieuwbouw, zodat zowel de school als de kinderopvang opnieuw al hun activiteiten kunnen bundelen op de hoek van de Hoogstraat en de Louis Leynstraat in het centrum van Rumbeke’, zeggen de schepenen Nathalie Muylle en Griet Coppé (beiden CD&V).

‘En al krijgen de school en de kinderopvang een aparte toegang, ze zullen mekaars lokalen kunnen gebruiken. De twee hebben immers verschillende openingsuren. De kleuterleefruimte van De Speelvogel kan overdag dienst doen als kleuterturnzaal en De Speelvogel kan dan weer ’s avonds en op woensdagmiddag gebruik maken van de speelplaats van de school. Ook tijdens de vakanties zal de kinderopvang de turnzaal en de grote eetzaal van de school maximaal gebruiken.’

De infrastructuur zal ook door de sportclubs en verenigingen van de deelgemeente kunnen worden benut.

In het nieuwe schoolgebouw komen negen kleuterklassen en zestien klassen voor de lagere school. De turnzaal wordt verbouwd met een verhoogde vloer en een verhoogd dak, de refter komt eronder te liggen. De twee vleugels tussen de turnzaal en de nieuwbouw langs de Hoogstraat blijven behouden. In het nieuwe gebouw van De Speelvogel, met toegang via de L. Leynstraat, krijgen de kleuters het gelijkvloers en de tieners de verdieping ter beschikking. Op de tweede verdieping komen de lokalen voor de directie en de leerkrachten.

‘Het voorontwerp moet volgend jaar nog vaste vorm krijgen, maar we hopen in 2014 met de bouwwerken te kunnen starten’, zegt schepen Muylle. De kosten, sloop van de bestaande gebouwen inbegrepen, worden op 6,5 miljoen euro geraamd, maar de stad rekent op een subsidie van 3,5 miljoen euro.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio