Mobiliteit inzet van gemeenteraadsverkiezingen

Meeste partijen willen geen trams in Brasschaat

Meeste partijen willen geen trams in Brasschaat

Brasschaat organiseerde onlangs een proefrit met een Exqui.city-bus. Deze bus veroorzaakt volgens burgemeester Dirk de Kort geen hinder voor handelaars, is flexibel en maakt geen gebruik van traminfrastructuur. De Exqui.city-bus zou een alternatief kunnen zijn voor de tram. Foto: if

Brasschaat -

De recente heraanleg van de Bredabaan tussen het centrum en de Zwaantjeslei, waarbij in het midden een brede berm werd voorzien, deed de gemoederen rond een mogelijke doortrekking van tram 3 oplaaien, alhoewel de meerderheidspartijen uitdrukkelijk stelden met de brede berm vooral een ‘dreefeffect’ na te streven.

Volgens Koen Peeters, woordvoerder van De Lijn, die een belangrijk deel van de werken betaalde, zijn er op korte termijn geen concrete plannen om de tram door te trekken naar Brasschaat, maar maakt een doortrekking wel deel uit van de mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn. Politiek Brasschaat ziet een tram over het algemeen niet graag komen.

Verstedelijking

Open VLD-kandidaten Anne Van Aperen en Nicolas Van der Donckt zetten dit standpunt maandagavond nog kracht bij met een videoprojectie op de Bredabaan. ‘Ons centrum is te smal voor een tram. Een tram brengt ook verstedelijking met zich mee. Wat we nodig hebben, is een goede busverbinding met Antwerpen en met de stations van Ekeren, Kapellen en Brecht.’

Op dezelfde golflengte zitten Vlaams Belang en CD&V. Waar burgemeester Dirk de Kort (CD&V) zich een tijd geleden liet ontvallen dat een tram kleine criminaliteit meebrengt, ziet hij het nu veel breder. ‘We moeten in nieuwe concepten durven denken. Zo is er de nieuwe drieledige Exqui.city-bus van Van Hool waarmee we onlangs een proefrit organiseerden. Deze bussen geven geen hinder voor onze middenstand, zijn flexibel en brengen geen visueel vervuilende traminfrastructuur met zich mee.’

Brasschaat 2012 stelt zich gematigder op. ‘Of een rechtstreekse lijn naar Antwerpen er komt met een tram, een hybridebus of wat dan ook, maakt ons niet uit. Ook de randgemeenten onderling moeten beter verbonden worden’, stelt lijsttrekker Steven Broos.

N-VA-lijsttrekker Jan Jambon ziet heil in het omvormen van de busstrook op de Bredabaan tot een spitsstrook. Ook een beperkte E19-afrit ter hoogte van de Elshoutbaan kan voor hem de mobiliteit vlotter maken. ‘Geen volwaardig op- en afrittencomplex, maar een ventiel zoals de afrit aan het Universitair Ziekenhuis in Edegem, die alleen gebruikt wordt wanneer het nodig is. Open VLD is dat idee genegen. ‘Dat dossier dateert van toen Lode Bertels nog burgemeester was. Het is een gemiste kans, maar is dit nog wel haalbaar nu de koker voor de hogesnelheidstrein er ligt’, stelt Myriam Van Honste. De andere partijen zien zo'n afrit niet zitten. ‘Dit zou een al te grote impact op het park hebben en bij files op de E19 gebruikt worden als sluipweg’, stelt burgemeester de Kort (CD&V). ‘Zo'n afrit is geen fundamentele oplossing voor de verkeersknoop in het centrum’, oordeelt Dimitri Hoegaerts (VB). ‘Een zekere vorm van arrogantie. Doet me denken aan een middeleeuwse omwalling’, stelt Steven Broos (Brasschaat 2012).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio