Na zeven jaar tegenwerking heeft Rudy Bayens vergunningen

Bouw biogasinstallatie kan eindelijk starten

Bouw biogasinstallatie kan eindelijk starten

Rudy Bayens (r), Bart Molderez en Peter De Smet, zijn partner in de biogasinstallatie, poseren voor de al aangelegde sleufsilo’s. Foto: rds

Ternat -

Melkveeboer Rudy Bayens is gestart met de bouw van zijn biogasinstallatie, een dossier dat in Ternat zeven jaar tot verdeeldheid en procedureslagen leidde. Bayens besliste van de weeromstuit om te kandideren voor de CD&V-oppositie.

Zijn dossier is meer dan een meter dik en passeerde talloze keren diverse Vlaamse ministers én de Raad van State. De biogasinstallatie die Rudy Bayens aan zijn landbouwbedrijf in de Pangaardenstraat wil bouwen, is nochtans een eerder kleine installatie, op maat van zijn melkveebedrijf. Ze produceert groene stroom die het jaarverbruik dekt van 610 gezinnen of tien procent van de Ternatse bevolking.

Toch trokken enkele omwonenden jarenlang alle juridische en andere registers open om Bayens’ plannen te dwarsbomen. Administratief kreeg de boer ook tegenkanting van het LVB-schepencollege, maar zijn negatieve adviezen werden op de hogere echelons altijd van tafel geveegd. Vlaanderen promoot immers al jaren de bouw van dergelijke biogasinstallaties voor het opwekken van groene stroom.

‘Ik heb mijn definitieve vergunningen op zak sinds februari’, vertelt Bayens. ‘Sindsdien legde ik de nodige contacten. Ik bouwde al de sleufsilo's voor de opslag van maïs en gras. Samen met de mest van mijn koeien is dat de belangrijkste grondstof voor mijn biogasinstallatie. Tachtig procent van wat ik jaarlijks nodig heb om de installatie te laten draaien, was sowieso al aanwezig in mijn bedrijf. De overige twintig procent wordt aangevoerd uit de onmiddellijke omgeving. De droge (rest)fractie gebruik ik integraal als meststof voor mijn akkers. Dat degustaat bevat veel minder nitraten dan gewone mest en zorgt voor meer opname van stikstof door de planten. Het biedt niets dan voordelen.’

Bart Molderez van Agro Technics werd aangetrokken om de contracten voor de toelevering af te sluiten. Zo wordt onder meer gedacht aan de mest van de vele paardenmaneges in de regio en aan bermmaaisel. Bayens heeft nu ook een akkoord met Peter De Smet van het investeringsfonds Clean Energy Invest voor de bouw en de uitbating van de installatie. Die zal de naam Clean Energy Ternat dragen. De bouwwerken worden in handen gegeven van En-Bio, in ons land het toonaangevende bedrijf voor deze installaties. ‘En-Bio bouwde onder meer de biogasinstallatie die het hele vakantiepark Molenheide van groene stroom voorziet’, zegt De Smet. ‘In september 2013 moet de installatie operationeel zijn.’

Kandidaat voor CD&V

De houding van de LVB tegenover dit dossier deed Bayens ook beslissen om bij de oppositiepartij CD&V op de lijst te staan voor 14 oktober. ‘We hebben de willekeur van de LVB in dit dossier steeds aangeklaagd’, zegt lijsttrekker Michel Vanderhasselt. ‘In Pepingen draait intussen al enkele jaren een biogasinstallatie die vier keer groter is. Mijn broer baat daar aan de overkant een bed&breakfast uit. Die installatie veroorzaakt niet de minste hinder.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio