Stevige kritiek op nieuwe stemcomputers

Het kiesbureau op de Kortrijkse Houtmarkt kreeg af te rekenen met heel wat technische storingen. Foto: credit

In sommige bureaus zijn meteen na het openen problemen met de computers gemeld. Een aantal burgemeesters wijst naar de Vlaamse overheid. Maar volgens minister Geert Bourgeois gaat het meestal om menselijke fouten. Het zou gaan om zo'n 170 'ernstige' problemen.

In totaal 7,8 miljoen Belgen mogen vandaag hun stem uitbrengen in zo'n 6.200 kantoren. In 151 van de 308 Vlaamse gemeenten gebeurt dat elektronisch, via een nieuw systeem. Elke kiezer krijgt daarbij een print van de uitgebrachte stem, die vervolgens in de traditionele stembus moet gegooid worden.

Volgens minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois zou het grootste deel van de fouten het gevolg zijn van het niet correct gebruiken van de machines. Dat zou 80 tot 90 procent van de problemen verklaren. Slechts minder dan 20 procent heeft echt met de computers te maken, zei hij op Radio 1.

Guido Decoster, de administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur zegt dat er op 170 plaatsen een bureau te laat openging. Slechts een tiental zou niet binnen het halfuur herstart zijn. 

Het grootste probleem was volgens hem in Brasschaat, waar één bureau helemaal niet openging. De mensen moesten verder naar de drie andere bureaus in het schooltje.

Sommige burgemeesters zijn niet te spreken over de handelswijze van het ministerie. Burgemeester Christel Geerts van Sint-Niklaas klaagt dat de ondersteuning door Binnenlandse Zaken 'niet is wat het moet zijn'. Zij meldt ook kleinere problemen, zoals papier dat vastloopt in de printers. Volgens het hoofdbureau zou dat echter mogelijk komen omdat mensen hun stemkaart in de printer steken in plaats van in de computer.

In Mechelen deed ook burgemeester Bart Somers zijn beklag. Tegenover Radio 1 gaf hij aan dat de Vlaamse regering 'niet in staat is' om de verkiezingen goed te laten verlopen. Hij meent ook dat dit gevolgen kan hebben voor de uitslag. Hij betwijfelt namelijk of iedereen die is weggestuurd wel zal terugkeren.'

'Minister Bourgeois moet dat ernsitg evalueren, ook omdat die problemen al op voorhand waren gemeld', aldus Somers. 'De problemen op Vlaams niveau dreigen zo af te stralen op het Mechelse stadsbestuur. Dit is de verantwoordelijkheid van een politieke partij die verandering wil bregen, maar dan maak ik mij zorgen over de kwaliteit van die partij'. 


 

Corrigeer

MEER NIEUWS