Schepenen kennen hun bevoegdheden

Bree -

De nieuwe coalitie in Bree van CD&V-Bros heeft de afgelopen dagen niet stilgezeten. Beide partijen kozen vulden de (schepen-)mandaten al in.

Voorts zal de directeur van het Autonoom Gemeentebedrijf ook voorzitter worden en wordt het ondervoorzitterschap aan twee financiële experts binnen de twee partijen gegeven om zo een bedrijfseconomische activiteit te kunnen ontwikkelen.

CD&V levert met Liesbeth Van der Auwera de burgemeester. Michel Theunissen (CD&V) blijft schepen en krijgt de taken Financiën en Sport. Jo Verstegen (CD&V) wordt schepen van Mobiliteit & Verkeer, Cultuur en Toerisme.

Jaques Leten van Bros wordt voorzitter van de gemeenteraad. Mario Knippenberg (Bros) wordt eerste schepen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Woonbeleid. Bernadette Verslegers (Bros) krijgt de bevoegdheden OCMW & Welzijn, Sociale Tewerkstelling en Sociale Huisvestiging. Rik Hertogs (Bros) wordt schepen van Milieu en Landbouw. Rudi Cober (Bros) ontfermt zich over Openbare Werken, Markten en Kermissen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio