Provincie maakt komst verbrandingsoven onmogelijk

Kampenhout -

De provincieraad heeft een definitieve beslissing in het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) genomen over het ‘bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’. Het plan voorziet een uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen in Kampenhout met 20 hectare voor regionale en 5 hectare voor lokale bedrijvigheid. Zowel Seveso-activiteiten met gevaarlijke stoffen als afvalverbranding zijn echter niet toegelaten wegens de nabijheid van woonzones.

‘Door deze vaststelling verankeren we onze beleidsintenties’, vertelt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser. ‘Via bufferzones zal worden rekening gehouden met de omwonenden. Eerst worden de bestaande zones ingevuld, daarna kan er worden uitgebreid. Om mogelijke verkeersproblemen langs de Leuvensesteenweg te vermijden, wordt eerst een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Belangrijk in het dossier is dat Seveso-bedrijvigheid (hinderlijke bedrijvigheid) wordt uitgesloten.’

‘Bedrijvigheid die te maken heeft met gevaarlijke stoffen en afvalverbranding, wordt hierbij uitgesloten omdat ze te dicht zouden liggen bij de woonzones’, aldus nog gedeputeerde Julien Dekeyser.

Dit betekent ook dat de komst van een afvalverbrandingsoven wordt uitgesloten. De commissie ruimtelijke ordening kreeg 36 bezwaarschriften en adviezen tijdens het openbaar onderzoek zodat het plan op een aantal punten werd bijgesteld.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio