Rand mengt zich in stedelijke coalitiegesprekken

‘Versnelde aanleg A102 lost mobiliteitsknoop niet op’

‘Versnelde aanleg A102 lost mobiliteitsknoop niet op’

Op dit kaartje is goed te zien waar het stadsrandbos zich kan ontwikkelen en deels al bestaat. Foto: jaa

Schoten/Antwerpen -

Volgens Red de Voorkempen biedt een versnelde aanleg van de A102 geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen. De milieubeweging uit de groene stadsrand pleit voor een ondergrondse aanleg zodat het noordelijk stadsrandbos niet in het gedrang komt.

‘We stellen vast dat het ontwarren van de Antwerpse mobiliteitsknoop het belangrijkste twistpunt is in de coalitiebesprekingen voor de stad’, zegt Jef Rombouts, voorzitter van Red de Voorkempen.

‘In alle voorstellen wordt het verkeer deels naar de noordoostelijke rand van de stad geduwd via het Meccano-tracé, A102 enz. Er zijn zelfs partijen die pleiten voor de onmiddellijke aanleg van de A102 van Ekeren naar Wommelgem, door Merksem, Schoten, Deurne en Wijnegem. Niemand vraagt zich echter af wat de bewoners van de rand daar zelf van vinden.’

Jef Rombouts frist het geheugen van de onderhandelaars op. ‘Er loopt momenteel een milieueffectenrapport omtrent de Oosterweelverbinding. Iedereen heeft de kans gekregen om voorstellen en suggesties te doen. Die wettelijke procedure moet volledig worden doorlopen.’

Het Masterplan 2020 bepaalt volgens Red de Voorkempen dat er slechts sprake kan zijn van de aanleg van de A102 ‘wanneer alle andere opties uitgeput zijn’. ‘De A102 nu al aanleggen, lost de huidige fileproblemen aan de Kennedytunnel en tussen Berchem en Borgerhout op de R1 niet op en is dus zinloos.’

Gouverneur Cathy Berx kreeg de opdracht van de Vlaamse regering om de mobiliteitsknoop te ontwarren. ‘Veel resultaten zijn er nog niet en de gouverneur zou maar beter snel opnieuw in actie schieten om alsnog een consensus omtrent het Masterplan 2020 (Poort Oost) te bewerkstelligen. Dat verwachten ook de tientallen burgers en verenigingen die al vele uren tijd en werk hebben ingestoken in het formuleren van voorstellen, bemerkingen en suggesties’, vindt Jef Rombouts.

Geboorde tunnels

Indien de overheid een tracé zou kiezen via de groene stadsrand, heeft Red de Voorkempen steeds gepleit voor een bundeling van het verkeer via ondergrondse tracés met geboorde tunnels en zonder op- of afritten.

Jef Rombouts: ‘Dat is niet alleen ons voorstel, maar ook dat van alle gemeente- en districtsbesturen. Vandaag zien we dat allerlei uitspraken worden gedaan en strategieën uitgewerkt die rechtstreeks te maken hebben met de A102. Deze reservatiestrook ligt echter zowel op het grondgebied van de stad als van de randgemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem.’

‘Op onze prioriteitenlijst staat de realisatie van een noordelijk stadsrandbos, waarvan de reservatiestrook van de A102 als enige resterende groene verbindingscorridor van essentieel belang is. Alle infrastructuren die van deze zone gebruik zouden maken, dienen dus volledig ondergronds met uitsluitend geboorde tunnels uitgevoerd te worden. Bij het maken van keuzes moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid van stad én rand.’

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio