Nog geen duidelijkheid over schepenambten

Aalst -

Het partijbestuur van CD&V Aalst heeft met Ilse Uyttersprot, Iwein De Koninck en Paul Stockman de drie schepenen aangeduid in de volgende legislatuur. ‘Het partijbestuur duidde Ilse Uyttersprot aan als eerste CD&V- mandataris, Iwein De Koninck als tweede, en Paul Stockman als derde CD&V-mandataris. Stockman zal niet de volledige bestuursperiode zetelen als schepen, het partijbestuur zal te gelegener tijd in zijn opvolging voorzien’, aldus Erik Hendrickx. Wie wat gaat doen is nog niet duidelijk. ‘Het verdelen van de bevoegdheden onder de CD&V-schepenen zal pas gebeuren zodra het bestuursakkoord voor de nieuwe meerderheid gefinaliseerd is. CD&V hoopt dat N-VA en SP.A snel ook hun schepenen aanduiden, zodat de kerngroep van toekomstige schepenen zijn activiteiten kan aanvangen ter voorbereiding van het bestuursakkoord en de beleidsverklaring.’

Bij SP.A is er nog geen duidelijkheid over de tweede schepen. De keuze gaat tussen Sam Van de Putte of Dylan Casaer. Van de Putte zit in het kamp van diegenen die niet willen besturen met N-VA, zodat het waarschijnlijk Dylan Casaer wordt. Bij N-VA zijn Karim Van Overmeire, Sarah Smeyers en Mia De Brouwer zeker van hun zitje. Het laatste schepenambt, en de posten Financiën en Ruimtelijke Ordening, moeten nog worden ingevuld. Er zijn vijf kandidaten.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio