Achthonderd actiepunten voor stad op mensenmaat

Nieuw stadsbestuur mikt hoog

Burgemeester Daniël Termont stelde zijn nieuwe bestuursploeg voor die bestaat uit vijf SP.A-schepenen, drie schepenen voor Groen en drie voor Open VLD. ‘We gaan voor een creatieve en leefbare stad op mensenmaat’, klonk het. Het bestuursakkoord is al zeer gedetailleerd uitgewerkt, bevat achthonderd actiepunten en telt niet minder dan 117 pagina’s.

Karel Van Keymeulen

Het kartel SP.A-Groen haalde een absolute meerderheid van 26 zetels, maar verkoos er een derde partner bij te nemen. ‘We hadden geen derde partner nodig, maar we wilden het maatschappelijk en democratisch draagvlak verhogen. Het kartel haalde 45,5 procent en 26 zetels. Met de 16,5 procent en 9 zetels van Open VLD erbij vertegenwoordigen we 62 procent van de Gentse kiezers en hebben we een sterke meerderheid van 35 zetels’, zei burgemeester Daniël Termont.

Hij sprak niet van een paars-groene coalitie, maar van een coalitie van drie partijen: SP.A, Groen en Open VLD. ‘Na 24 jaar paars is het goed dat er vernieuwing komt. Het nieuwe stadsbestuur bestaat uit mensen met veel politieke ervaring, deskundigheid, traditie en een nieuwe partner Groen. Samen kiezen wij voor een vooruitstrevende toekomstvisie.’

Duurzaam

De drie kopstukken, Daniël Termont (SP.A), Elke Decruynaere (Groen) en Mathias De Clercq (Open VLD) benadrukken dat het een gezamenlijk en duurzaam project is en dat de intenties een bestuursperiode van zes jaar overstijgen.

Termont vertelde dat er urenlang vergaderd en gediscussieerd is. ‘Het voordeel is dat we alles uitvoerig hebben bediscussieerd en dat elke partij weet waar ze aan toe is’, zei hij.

Elke Decruynaere van Groen spreekt van het meest groene bestuursakkoord in Vlaanderen. ‘De Groenen hebben voor het eerst mee onderhandeld, na 30 jaar oppositie voeren. Wij willen dat duurzaamheid in het DNA van elke Gentenaar zit. Met onze bevoegdheden hebben we de hefbomen om dat te realiseren. Denk aan mobiliteit, onderwijs, klimaat. Wij willen van Gent ook de meest kindvriendelijke stad maken.’

Liberale accenten

Drukt het roodgroene kartel niet erg duidelijk zijn stempel op dit bestuursakkoord? Waar zitten de liberale accenten? ‘Dit is een vernieuwend en evenwichtig programma’, zegt Mathias De Clercq. ‘Er zitten heel veel punten uit ons programma in dit akkoord. Geen belastingverhoging, een gunstig ondernemersklimaat, geen anti-autobeleid en geleidelijk overgaan op duurzame vervoerswijzen. Ook menselijk zit het goed in deze nieuwe ploeg.’

Rode draad blijft de strijd tegen de armoede, het eerste thema in het bestuursakkoord. De OCMW-voorzitter, Rudy Coddens (SP.A) is ook schepen van sociale zaken en bevoegd voor armoedebestrijding. Veel aandacht is er voor mobiliteit, kindvriendelijkheid, stadsontwikkeling, wonen en klimaat.

Geen anti-autobeleid

De standpunten van het kartel en de Open VLD over mobiliteit lagen mijlenver uit elkaar voor de verkiezingen. In het akkoord worden niet minder dan elf bladzijden aan dat thema gewijd. Voor het mobiliteitsbeleid wordt resoluut voor de fiets en het openbaar vervoer gekozen. Het stadscentrum moet autoluwer worden en de zone 30 wordt uitgebreid tot de hele stad binnen de ring, al zal er geen anti-autobeleid worden gevoerd. Een onderscheid wordt vooral gemaakt tussen bezoekers en bewoners. Opzet is om meer en meer bezoekers aan de rand op te vangen. Er komen geen centrumparkings bij, wel park & rides aan de rand van de stad.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio