Groen krijgt schepen en OCMW-voorzitterschap

Maldegem heeft eerste vrouwelijke burgemeester

Maldegem heeft eerste vrouwelijke burgemeester

De komende zes jaar wordt Maldegem geregeerd door een coalitie van CD&V en Groen met Marleen Van den Bussche aan het roer. Foto: mye

Maldegem -

OCMW-voorzitter Marleen Van den Bussche wordt op 1 januari 2013 de nieuwe burgemeester van Maldegem in de coalitie die de lokale CD&V met Groen zal vormen. Groen-oudgediende Erwin Goethals wordt tweede schepen.

Een maand na de verkiezingen dwarrelt er eindelijk witte rook boven Maldegem. De onderhandelingen tussen de CD&V en Groen hebben namelijk geresulteerd in een bestuursakkoord voor de nieuwe legislatuur.

Het waren dan ook twee goedgemutste voorzitters die gisteravond in Oud Sint-Jozef de ploeg voorstelden die de komende zes jaar de meerderheid zullen uitmaken in de Maldegemse gemeenteraad. Huidig burgemeester Johan De Roo (CD&V) had al te kennen gegeven niet meer op te zullen komen. Zijn plek zal vanaf 1 januari ingevuld worden door OCMW-voorzitter Marleen Van den Bussche (CD&V), die eerste vrouwelijke burgemeester in Maldegem wordt.

Eerste schepen wordt huidig schepen Valerie Taeldeman (CD&V) die de bevoegdheden Wonen, Jeugd en Tewerkstelling voor haar rekening zal nemen. Met Erwin Goethals als tweede schepen bevoegd voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening krijgt Maldegem voor het eerst iemand van Groen in het college.

Geert De Roo (CD&V) verlengt zijn schepenmandaat met Sport, Lokale Economie en Land- en tuinbouwbeleid als bevoegdheden.

Financiën, Cultuur en Onderwijs komt onder de vleugels van Frank Sierens (CD&V).

Antoine Pauwels (CD&V) blijft op post met de departementen Burgerlijke Stand, Toerisme en Seniorenbeleid.

Ook Annelies Lammertyn (CD&V) doet verder met Milieu, Communicatie en Kinderopvang.

Het tweede zitje voor Groen wordt ingevuld door Stefaan Standaert, die Marleen Van den Bussche zal opvolgen als OCMW-voorzitter. Hij wordt ook de zevende schepen bevoegd voor Welzijn en Sociale Zaken.

Koenraad De Ceuninck (CD&V) zal opnieuw de gemeenteraad voorzitten. Na 2014 wordt Antoine Pauwels opgevolgd door Marten De Jaegher, zoon van afscheidnemend schepen Remi De Jaegher. Hij zal dan schepen worden van Milieu, Lokale Economie en Milieu. Geruchten willen dat Valerie Taeldeman na drie jaar de burgemeesterssjerp zal overnemen van Van Den Bussche, maar dit wordt ontkend. ‘Nee, het is de bedoeling om de volledige rit uit te zitten', zegt ze.

‘De uitslag van de verkiezingen stimuleert de coalitiepartners om in het algemeen belang een sober beleid te voeren', klonk het gisteren.

‘Dus ook in het belang van hen die niet voor een partij van de meerderheid gestemd hebben.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio