Enorm risico, en toch kan Staatsveiligheid dit niet verbieden

Belgische spionnen geven job prijs op het internet

De Staatsveiligheid zit zeer verveeld met profielen van medewerkers op de sociaalnetwerksites LinkedIn en Facebook. ‘Een enorm veiligheidsrisico, maar we kunnen er niets tegen doen', klinkt het bij de directie.

Via een eenvoudige zoekopdracht met de term ‘Staatsveiligheid' of ‘Sûreté de l'état' lukt het om op de sociaalnetwerksite LinkedIn namen te vinden van mensen die in dienst zijn van onze burgerlijke inlichtingendienst of die er vroeger voor werkten.

Zo is er een zekere K.W. die een functie heeft bij ‘staatsveiligheid.belgium.be'. S.T. en S.B., allebei Franstaligen, geven op LinkedIn aan dat ze op dit moment voor de Staatsveiligheid werken.

LinkedIn valt te vergelijken met Facebook: het is een internationale site om een netwerk uit te bouwen, maar uitsluitend op professionele contacten gericht. Bij sommige medewerkers blijft de familienaam grotendeels verborgen. Maar via Google valt dat te omzeilen en wordt de volledige naam toch zichtbaar. Ook op Facebook zijn er mensen die onomwonden schrijven dat ze voor de Staatsveiligheid werken.

Doelwit van vijandelijkheden

De online openheid is op zijn minst opmerkelijk voor werknemers van een dienst die staat of valt met geheimhouding. De Staatsveiligheid wil en kan niet bevestigen of de personen die opduiken werkelijk op de loonlijst staan, maar toont zich duidelijk op de hoogte van de problematiek. En ze zit ermee verveeld.

‘Russische en Chinese geheime diensten hebben duizenden mensen in dienst', zegt een topman van de inlichtingendienst. ‘Zij hebben de mankracht en de tijd om op zoek te gaan naar zulke profielen en de informatie daarop uit te buiten. Onze mensen maken zich door hun aanwezigheid op de sites het doelwit van vijandelijkheden. We hebben al overwogen het te verbieden, maar dat zou stuiten op verzet van de vakbonden.'

Ook CD&V-senator Dirk Claes, die deel uitmaakt van de parlementaire commissie rond inlichtingendiensten, reageert afkeurend. ‘Die mensen houden zich beter zo veel mogelijk op de achtergrond. Ik zal dit probleem aankaarten bij het Comité I ( dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, nvdr. ).'

Corrigeer

NIEUWS