Burgemeester en schepenen verdelen bevoegdheden

‘Transparanter bestuur wordt dé leidraad'

‘Transparanter bestuur wordt dé leidraad'

Het nieuwe schepencollege heeft de portefeuilles verdeeld (van links naar rechts): Richard Eeckhaut, Carine Portois, Guy Hove, Stefaan Vercamer, Marnic De Meulemeester, Pieter Orbie, Peter Dossche en John Adam. Peter Simoens ontbreekt op de foto. Foto: pdv

Oudenaarde -

De bewindsploeg van Open VLD en CD&V heeft een akkoord over de verdeling van de bevoegdheden. De burgemeester en schepenen behouden grotendeels hun huidige portefeuille. Nieuwe bevoegdheden zijn ‘Gelijke kansen' en ‘Sociale economie'.

Op de verkiezingsavond ondertekenden de huidige coalitiepartners Open VLD en CD&V een akkoord om ook de volgende zes jaar samen het beleid in Oudenaarde uit te stippelen. ‘Dat bestuursakkoord was niet meer dan het logisch gevolg van de verkiezingsuitslag', benadrukt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). ‘Momenteel hebben Open VLD en CD&V 20 van de 29 zitjes in handen en vanaf 1 januari kunnen we aan de slag met 22 op 31 zetels. Kortom, de kiezer heeft ons een sterker mandaat gegeven.'

De namen van burgemeester en schepenen werden ook al op de verkiezingsavond bekendgemaakt. Nu zijn ook de portefeuilles verdeeld.

Burgemeester Marnic De Meulemeester blijft verantwoordelijk voor Toerisme, Veiligheid, Communicatie en Toezicht OCMW. Daar komt ook Ondernemen en Tewerkstelling, Lokale Economie en Middenstand bij, bevoegdheden die de burgemeester overneemt van zijn partijgenoten Peter Simoens en Peter Dossche.

Schepen Peter Simoens ontfermt zich over Sport, Recreatie en Regie Grondbeleid.

Schepen Peter Dossche waakt ook de volgende legislatuur over Financiën. Hij wordt ook bevoegd voor Informatica en Administratieve Vereenvoudiging.

Carine Portois (Open VLD) blijft schepen van Burgerzaken, Europese Zaken en Zustersteden.

Nieuwkomer John Adam (Open VLD) heeft de portefeuilles van Personeelszaken, Feestelijkheden en Gelijke Kansen in handen.

Schepen Guy Hove (Open VLD) behoudt Openbare Werken en Cultuur.

CD&V heeft met Pieter Orbie, Richard Eeckhaut en Stefaan Vercamer drie mandaten.

Schepen Pieter Orbie is verantwoordelijk voor Jeugd- en Gezinsbeleid, Mobiliteit, Onderwijs en Kinderopvang.

Partijgenoot Richard Eeckhaut is bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Milieu, Landbouw, Kerkfabrieken en Aankoopdienst.

Stefaan Vercamer wordt de nieuwe OCMW-voorzitter. Hij zal in de gemeenteraad ook zetelen als schepen van Sociaal Beleid, Seniorenbeleid, Mensen met een beperking, Sociale Economie en Ontwikkelingssamenwerking.'

‘Met de verdeling van de bevoegdheden leggen we tegelijkertijd ook een aantal accenten die ons beleid zullen bepalen', zegt Stefaan Vercamer. ‘Op het vlak van mobiliteit gaat bijzondere aandacht naar het fietsbeleid en bedoeling is ook om een zo transparant mogelijk beleid te voeren op het vlak van werking en dienstverlening.'

Het voorstel van Groen, om het met een schepen minder te doen, werd niet overwogen. ‘Oudenaarde heeft als centrumstad van de Vlaamse Ardennen een voortrekkersrol te spelen en in dat opzicht kunnen we alle slagkracht gebruiken. We hebben daarom gepoogd om homogene bevoegdheidspakketten samen te stellen. Tot ver buiten de Vlaamse Ardennen willen we Oudenaarde nog meer op de kaart zetten', zegt Marnic De Meulemeester.

Ook Stefaan Vercamer had geen oren naar het voorstel van Groen: ‘Ik stel vast dat Groen mee bestuurt in Eeklo en Ronse, vergelijkbare steden met Oudenaarde. Dat Groen eerst daar eens het voorbeeld geeft.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio