'Geen woordbreuk door Ford'

'Geen woordbreuk door Ford'

Foto: BELGA

GENK - De vakbonden van Ford Genk houden een slag onder de arm om een juridische procedure tegen de Ford-directie op te starten. Ford Genk is daarom in gebreke gesteld, melden de bonden na een kort overleg vanmorgen. De directie ontkent echter woordbreuk gepleegd te hebben.

Bij de start van het eerste overleg tussen de vakbonden en de Europese directie van Ford donderdagmorgen las de secretaris van de ondernemingsraad een brief voor die de Europese directie verwijt de afgesproken cao niet te zijn nagekomen.

'De cao voorzag inderdaad dat het investeringsakkoord bij verslechterde marktomstandigheden kon herbekeken worden, maar dan wel na overleg met de bonden. Dat overleg is er wat ons betreft nooit gebeurd. Een mededeling dat de fabriek in Genk zal sluiten is geen overleg,' zegt Rhonny Champagne van het ABVV. Meteen na het voorlezen van de brief werd het overleg afgebroken. 

De voorgelezen brief die ook aangetekend werd nagestuurd naar Ford Europa in Keulen geldt juridisch gezien als een ingebrekestelling. Daardoor houden de bonden alle opties open om nadien voor de rechtbank latere beslissingen aan te vechten. De démarche van de bonden betekent dus evenwel niet dat de bonden Ford nu al voor de rechter slepen.

"Deze ingebrekestelling geeft aan Ford de mogelijkheid om hun fouten in te zien en het voornemen tot sluiting terug te draaien", legt Gert Steegmans van het ACLVB uit. "Hiermee leggen we de bal in hun kamp. Ze weten nu officieel wat wij hen ten laste leggen. We waarschuwen hen voor de contractbreuk die ze van plan zijn te plegen. Het is pas als zij hier niet op ingaan dat we een juridische procedure voor de rechtbank in gang kunnen zetten. We hebben dan tenminste een officieel document achter de hand."

'Geen inbreuken'  

Maar de directie herhaalt in een korte schriftelijke mededeling dat er volgens hen geen inbreuken werden gepleegd. Stephen Odell, de topman van Ford Europa, heeft al eerder tegen Kris Peeters en de media gezegd dat er volgens hem en zijn juristen een duidelijke ontsnappingsclausule in het Toekomstcontract staat, wat de autoconstructeur vrijpleit van de verplichtingen die elders staan opgesomd. Het gaat over de “uitzonderlijke economische omstandigheden”, die de afspraken teniet doen over werkzekerheid tot 2020.

'Het consultatieproces dat momenteel gevoerd wordt, is volledig in overeenstemming met de Belgische wetgeving. We zullen uiteraard ook gesprekken voeren over de significante, marktgedreven, economische en businessveranderingen zoals vermeld in het Investeringsakkoord van 2010'” Daarmee is het duidelijk dat Ford op basis van de ingebrekestelling niet tot een minnelijke schikking zal overgaan, laat staan het voornemen tot sluiting van de fabriek om die redenen zal schrappen.

'Snel aan tafel zitten'

Eerder gaf Luc Prenen van het ACV aan dat de ingebrekestelling noodzakelijk is om de onderhandelingen te kunnen aanvatten. "Als we meteen zouden meegaan in de inhoudelijke discussie, verliezen we de mogelijkheid om nadien de grond van de zaak juridisch aan te vechten. Nu dit achter de rug is, willen we wel snel over concrete punten aan tafel gaan zitten. Voor onze mensen moet er op korte termijn duidelijkheid komen."

Advocaat Geert Mullens bevestigt: "Hiermee formuleren de bonden officieel hun vordering. Dit kan tot een minnelijke schikking leiden. Pas als een dagvaarding wordt opgesteld, is de juridische procedure in gang gezet."

Dat de bonden juridisch ten strijde trekken tegen de directie, wil daarom niet zeggen dat de gesprekken daarmee al op de klippen zijn gelopen. De bonden laten verstaan dat ze willen spreken. 'Onze bedoeling blijft om te onderhandelen, niet om een procedureslag te starten. Maar als we merken dat men ostentatief de onwil toont om tot een oplossing te komen, dan zijn we bereid verdere juridische stappen te nemen,' aldus Champagne.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio