Buurtbewoners plannen maandag een protestmars

Protest tegen twee windmolens groeit

© jhp

De mogelijke komst van twee windturbines zet kwaad bloed bij de buurtbewoners. Zij vrezen overlast en hebben inmiddels al een actiecomité opgericht.

Joris Herpol

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek naar de exploitatie van twee windturbines in de kleine driehoek Stuiverstraat - Hogerheistraat - spoorweg Dendermonde -Mechelen ( Londer-zeelseweg). De windmolens hebben een capaciteit van twee keer 2,3 Megawatt, en zijn volgens de plannen 139,5 meter hoog. De wieken hebben een diameter van 82 meter.

De buurt ziet de komst van deze windmolens echter niet zitten. ‘Wij kunnen ons niet vinden in de locatie van deze molens. Zij komen immers op een korte afstand van woonwijken in Ramsdonk, woningen in de Stuiverstraat, de Hogerheistraat, Sint- Niklaaswijk, Oudstrijdersstraat, Hoveniersstraat en de Veldstraat' verklaart buurtbewoonster Rita Robberechts. ‘Wij vrezen echt voor het schenden van het mooie uitzicht en het natuurlijke karakter van onze buurt.'

Ze vrezen ook voor de impact op de natuur. ‘Het wegblazen van de vogels en andere dieren, die absoluut geen rust meer zullen vinden. Wij zijn echt niet tegen groene energie. We hebben wel een probleem met de gekozen locatie: midden in agrarisch gebied, vlak bij onze huizen', aldus Robberechts.

Slapeloze nachten

Die nabijheid van de windturbines speelt de buurtbewoners ook parten. ‘Het geruis van de wind langs de molenwieken zal veel stress en spanning met zich meebrengen. Met slapeloze nachten en zelfs ziekten tot gevolg', gaan Johan en Bert Miseur verder. ‘Dit is in het voordeel van twee belanghebbenden: de eigenaar van de gronden en de projectontwikkelaar. Sommige buurtbewoners dachten ten onrechte dat ze voordeel konden halen onder de vorm van gratis stroom. Dat blijkt echter niet te kloppen. Wij voelen ons de verliezers in deze zaak: we verliezen natuur én rust.'

Inmiddels is er het actiecomité Stop de molens opgericht. Nu maandag volgt er een protestmars aan de Hogerheistraat 130 om 18 uur. Het actiecomité heeft inmiddels ook een blog: www.hogerheitrappers.be/stopdemolens.html waarop de komende acties worden aangekon-digd.

Op 3 december start het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning van de molens. De gemeente zal pas na het verzamelen van de bezwaarschriften uit de buurt na de openbare onderzoeken een standpunt innemen. Het is de provincie die over de vergunningen uiteindelijk zal beslissen.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio