Solar Living legt de boeken neer

Solar Living legt de boeken neer

Bij Solar Living is geen teken van leven meer te bespeuren. Foto: pbvm

Paal -

Vandaag donderdag zal de Rechtbank van Koophandel in Hasselt de firma Solar Living, leverancier van zonnepanelen, vermoedelijk failliet verklaren.

Solar Living, gevestigd in de kmo-zone aan de Schoebroekstraat langs de E313, is het vroegere Solar Total. De naamsverandering kwam er op vraag van brandstoffenproducent Total, dat begripsverwarring vreesde. Solar Total was een van de grote spelers in de sector. Het bedrijf was sinds 2006 in ons land gevestigd. Vorig jaar had het nog negentig medewerkers in Paal, nu waren het er nog zestig, met nog eens evenveel onderaannemers. De sector kreeg echter flinke klappen door het terugschroeven van de overheidssubsidies.

Vorige week vrijdag legde het Nederlandse moederbedrijf in Elst de boeken al neer. Dit voorjaar was er daar nog een grote reddingsoperatie gebeurd, maar blijkbaar tevergeefs. Het bedrijf in Paal is ondertussen ook al ontmanteld: de bedrijfspoort staat nog wel open omdat op de site ook een bouwbedrijf gevestigd is, maar de kantoorgebouwen staan leeg en zijn te huur. De deur blijft dicht en er wordt geen telefoon meer opgenomen. Volgens de regionale tv-zender TVL zijn de lonen van november mogelijk niet uitbetaald, maar daarover bestaat er geen duidelijkheid. Verder is het afwachten of de klanten die al een voorschot betaald hebben hun centen nog gaan terugzien, tenzij met een vordering via de curator, maar die kans lijkt eerder klein. Of er een overnemer zal gevonden worden is ook zeer twijfelachtig gezien de crisis in de sector van de zonnepanelen. Vandaag donderdag om 9 uur wordt het personeel in het bedrijf verwacht met de spullen die de werknemers in bruikleen hebben als gsm's en laptops. Die moeten ze overhandigen aan de curator, die de sluiting bekend zal maken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio