Ambtenaren kiezen voor spoor- en wegtunnel

Ten vroegste medio 2020 verkeer over de A102

Ten vroegste medio 2020 verkeer over de A102

Onder meer in de Schotense wijk Deuzeld wortd aangedrongen op een ondergrondse aanleg. Foto: jaa

Antwerpen/Schoten/Merksem/Wommelgem -

De aanleg van de A102 kan ten vroegste medio 2017 van start gaan. De voorkeur van Wegen en Verkeer gaat uit naar een cut&cover-tunnel. ‘Groen en alle gemeenten eisen een geboorde tunnel', zegt Groen-volksvertegenwoordiger Dirk Peeters.

In het grote Antwerpse mobiliteitsdebat kwam de A102 tussen Merksem en Wommelgem de voorbije maanden steeds hoger op de prioriteitenlijst te staan. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken, die in het Vlaamse parlement de ontwikkelingen rond het Masterplan 2020 volgt, kreeg zopas een stand van zaken inzake die nieuwe hoofdweg met twee keer twee rijstroken, die volgens velen als missing link tussen de E313 en de noordkant van Antwerpen de Ring al flink zou ontlasten.

Varianten

Er zijn twee varianten voor de aanleg van de A102, die 6,3 kilometer lang wordt en onder meer het Albertkanaal kruist. In de ene is sprake van een gemeenschappelijke constructie voor de nieuwe autoweg en de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. In de andere variant worden beide wegen apart en naast elkaar gelegd.

Sleuf

Over het feit dat alles ondergronds moet, bestaat geen discussie meer. Welke bouwmethode daarbij gehanteerd moet worden, is wel nog onduidelijk. De voorkeur van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid gaat uit naar een afzonderlijke aanleg van spoor- en wegtunnel via de zogenaamde cut&cover-methode. Daarbij wordt de sleuf van bovenuit gegraven en later opnieuw dichtgemaakt.

‘De milieu-impact hiervan is veel te groot en zal onherroepelijke schade aanbrengen aan de groene buffer tussen stad en rand. Wij pleiten resoluut voor een geboorde tunnel, ook al ligt de kostprijs daarvan hoger', zegt Dirk Peeters, parlementslid van Groen. ‘De waardevolle natuurgebieden en in het bijzonder 't Asbroek moeten blijvend beschermd worden', zegt Eric De Swaef, gemeenteraadslid voor Groen uit Schoten.

Dirk Peeters: ‘Tijdens de voorbije publieksconsultatie werd duidelijk dat rond dit dossier een consensus kan groeien als de A102 tegelijk met de tweede Antwerpse spoorontsluiting ondergronds in een geboorde tunnel zou worden aangelegd. Op die manier kan ook werk worden gemaakt van een groen stadsrandpark in de schoot van Antwerpen.'

Aansluitingen

Precies een jaar geleden gaven alle burgemeesters van de oostrand, Harrie Hendrickx (Schoten), Leo Carpentier (Wijnegem), Walter Van Der Plaetsen (Wommelgem) en de districtsvoorzitters Frank Geudens (Deurne) en Gilbert Verstraelen (Merksem), al een gelijkaardig signaal.

De kostprijs, waarvoor voorlopig nog geen raming bestaat, is maar een van de factoren waarmee de Vlaamse regering straks rekening moet houden. Ook de wenselijkheid en haalbaarheid van aansluitingen van de A102 op de gewestwegen N120 (Merksemsebaan-Bisschoppenhoflaan) en N115 (Calesbergsebreef) moeten nog bekeken worden.

Eerstvolgende stap wordt het opstarten van een milieueffectenrapport. Dat zal gebeuren in 2013. Ondanks de vrijgehouden strook van de grote Ring zullen er toch wat onteigeningen noodzakelijk zijn, ten vroegste begin 2016. De stedenbouwkundige vergunning kan ten vroegste begin 2016 worden afgeleverd waarna in het meest optimistische scenario de werken halverwege 2017 kunnen starten. Ingenieurs houden rekening met een bouwtijd van drie jaar.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio