Gedaan met leveringen tijdens spitsuur op Bondgenotenlaan

Bussen niet sneller dan 10 km per uur op pleinen

Bussen niet sneller dan 10 km per uur op pleinen

Door de maatregelen moeten pleinen zoals het De Somerplein veiliger worden. Foto: fhw

Leuven -

Vanaf januari 2013 rijden de bussen van De Lijn stapvoets over de pleinen rond de Leuvense Sint-Pieterskerk. Om het verkeer op de Bondgenotenlaan voor de bus vlot te trekken mogen leveranciers niet meer leveren tijden de spitsuren.

In de onmiddellijke omgeving van de Sint-Pieterskerk, omsloten door het Matthieu de Layensplein, het Margarethaplein, de Grote Markt en het Rector De Somerplein, is het op verschillende momenten van de dag een drukke wirwar van voetgangers, fietsers en lijnbussen. Om de verkeersveiligheid op deze centrumpleinen te verhogen hebben De Lijn en de stad Leuven zich in een convenant akkoord verklaard over het instellen van stapvoets verkeer. ‘Aan een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur zal het voor buschauffeurs gemakkelijker zijn om de bewegingen van fietsers en wandelaars op de pleinen in te schatten', zegt woordvoerder Sarah Somers van De Lijn Vlaams-Brabant. ‘Ondanks het verwijt dat buschauffeurs in de binnenstad vaak te snel rijden hebben we bij steekproeven vastgesteld dat zij zich haast altijd aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houden. Maar gelet op het unieke karakter van de centrumpleinen, is het meer dan aangewezen om vanaf januari stapvoets te laten rijden.'

Het Leuvense stadsbestuur voegt aan het convenant nog iets toe. Zo moet de Bondgenotenlaan voor De Lijn tezelfdertijd een vlottere verbindingsbaan worden. Dat kan onder meer door leveranciers voor winkels tijdens de spitsuren te weren. ‘In navolging van winkelstraten zoals de Diestsestraat, zullen leveranciers alleen kunnen leveren tijdens vastgelegde venstertijden: tussen 9 en 12 uur, en na 18.30 uur', zegt Dirk Robbeets, de schepen van Openbare Werken (SP.A). ‘Op die manier vermijd je rijen van wachtende bussen achter een vrachtwagen, gevaarlijke uitwijkmanoeuvres of verkeersfrustratie.'

Respect Carl Devlies, de Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V), stelt dat ‘het convenant een oproep tot goodwill inhoudt'. ‘Met de ingrepen proberen we de verkeersdoorstroming zo vlot mogelijk te organiseren, met oog voor de verkeersveiligheid en de specifieke noden.'

Toch benadrukken stadsbestuur en vervoersmaatschappij dat verkeersveiligheid niet alleen bij hen berust. ‘In samenwerking met De Lijn en organisaties voor zwakke weggebruikers, hopen we alle weggebruikers meer respect voor elkaar te laten opbrengen. Daarbij buschauffeurs, maar ook fietsers, wandelaars en buurtbewoners. Als het aankomt op de verkeersveiligheid is respect essentieel', besluit Robbeets.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio