Boek vol mooie illustraties en foto's over verkeer en transport in Gent

Van paardentram tot Zuid-viaduct

De B401-viaduct, die het stadscentrum verbindt met de E17/E40, kwam er om het drukke Sint-Lievenskruispunt te ontlasten.

GENT -

Het nieuwe en prachtig geïllustreerde boek ‘Op Weg door Gent' vertelt het verhaal van hoe het vervoer en het transport in Gent door de eeuwen heen werd georganiseerd en evolueerde. Het begint op het water en het eindigt in de lucht.

Op Weg door Gent kwam er in het kielzog van de grote stadsexpositie Track', zegt Marie-Christine Lalleman, adviseur-diensthoofd van de dienst Stadsarcheologie en het Stadsarchief. Zij coördineerde het boek.

‘Track speelde zich af in zes zones en die keuze was mede gebaseerd op de historische routes in Gent. Toen de vorige archivaris, Leen Charles, wegging, erfde ik dit dossier met veel andere. We hebben intussen ook de ploeg van het Stadsarchief wat vernieuwd. Daardoor komt dit boek er wat later.'

'Het is het resultaat van de inzet van een heel team, zowel van het Stadsarchief, als van de dienst Stadsarcheologie. We hebben de klemtoon op het beeldmateriaal gelegd, omdat we een rijke collectie hebben en dat te weinig bekend is. Doorheen het boek zie je hoe de verschillende routes er kwamen en evolueerden.'

Vliegtuig

Aan het boek schreven mee: Guy Dupont, Pieter-Jan Lachaert, Valérie Meillander en Steven Staelens. Voor de foto's zorgden Storm Calle en Georges Antheunis.

Het boek spitst zich toe op de wijze waarop de mens de wegen en vervoersmiddelen benutte in Gent. De hoofdstukken behandelen onder meer de waterweg, de boeteweg en de evolutie van het reizen (met paard, trein, tram, fiets, auto en vliegtuig). Het toont duidelijk aan hoe mobiliteit en tracés nauw verbonden zijn met de Gentse stadsontwikkeling.

Het hoofdstuk Het rijk van koning auto is heel actueel omdat het een achtergrond vormt bij de actuele discussie over een mogelijke afbraak van de B401-viaduct die de E40 verbindt met de stad en diep doordringt tot aan het Zuid.

Garages

De auto dook in de stad op omstreeks 1900. Toen moesten nieuwe wegen worden gemaakt en nieuwe regels worden bedacht voor een aangepast gedrag van alle weggebruikers. Parkeren op straat mocht niet en de eerste private parkeergarage kwam er in 1904. Het was ook de beginperiode van garages die vooral in de jaren 20 en 30 als paddenstoelen uit de grond schoten. Je leert er ook dat de eerste verbinding met een autosnelweg E5 (nu E40) er kwam in 1950. Tot dan kwam alle verkeer van de baan Brussel-Oostende door het stadscentrum. In de jaren 60 en 70 werd Gent stapsgewijs ontsloten via snel- en ringwegen Er werden grote plannen gemaakt om de Gentse binnenstad volledig te onderwerpen aan koning auto. De fameuze viaduct B401 kwam er in 1970.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio