N-VA in zee met SP.A en Groen

Luc Bungeneers smeedt brede coalitie

Luc Bungeneers smeedt brede coalitie

Luc Bungeneers: ‘Wie mij een beetje kent, weet dat ik me niet zomaar iets laat opleggen.' Foto: was

Merksem -

Toekomstig districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) heeft in Merksem een brede coalitie van N-VA, SP.A en Groen op de been gebracht. De nieuwe coalitie wil Merksem veiliger en bruisender maken.

De bestuursmeerderheid in Merksem is dus geen afspiegeling geworden van de bestuursmeerderheid op stedelijk niveau. CD&V en Open VLD belanden in de oppositie.

‘De beslissing om met het kartel SP.A en Groen in zee te gaan, heeft niets te maken met rancune tegenover welke partij dan ook, zoals sommigen hebben gesuggereerd', zegt toekomstig districtsburgemeester Luc Bungeneers. ‘Ik ben gewoon uitgegaan van de verkiezingsuitslag. CD&V heeft maar twee zetels behaald, Open VLD slechts één. Met die partijen kon slechts een zeer krappe, onwerkbare meerderheid worden gevormd. Ik weiger te werken met zo'n krappe meerderheid. Het kartel van SP.A en Groen behaalde op 14 oktober 22 procent van de stemmen, goed voor 6 zetels. De N-VA haalde 11 zetels. De N-VA en het kartel SP.A-Groen vertegenwoordigen samen bijna 65 procent van de kiezers. Een breed gedragen, stabiele meerderheid dus.'

Lobbyen

Of de partijtop van de N-VA niet heeft aangedrongen om toch met CD&V en Open VLD in zee te gaan? ‘Och, er zijn altijd wel mensen die proberen te lobbyen of die je ergens van proberen te overtuigen, maar wie mijn een klein beetje kent, weet dat ik me niet zomaar iets laat opleggen.'

Op stedelijk niveau staan de N-VA en de SP.A met getrokken messen tegenover elkaar, maar daar is in het districtshuis van Merksem niets van te merken.

‘Onze programma's voor Merksem waren zo gelijklopend dat we elkaar tijdens de onderhandelingen zeer snel hebben gevonden', zeggen Luc Bungeneers en Gilbert Verstraelen (SP.A), de uittredend districtsvoorzitter. ‘We hebben intense onderhandelingen gevoerd, maar onoverkomelijke meningsverschillen zijn er nooit geweest. We hadden al snel het gevoel dat we een ploeg hadden die er samen voor wilde gaan voor de Merksemnaren.'

Bredabaan

Het nieuwe bestuur wil van Merksem een bruisender, groener maar ook een veiliger district maken. De ploeg van Bungeneers wil dat het politiekantoor van de Noorderlaan zo snel mogelijk verhuist naar de Bredabaan. ‘Een politiekantoor zou 24 op 24 uur open moeten zijn voor de bevolking', vindt Bungeneers.

De ploeg van Bungeneers zal ook verder investeren in de straten en pleinen. ‘En we willen werk maken van de heropleving van de Bredabaan als winkelstraat. We moeten in staat zijn om opnieuw kwalitatieve en aantrekkelijke handelszaken naar de Bredabaan te halen. De Bredabaan moet meer zijn dan een drukke verbindingsweg.'

Luc Bungeneers wordt districtsburgemeester, met Veiligheid, Financiën, Burgerlijke stand en Dierenwelzijn in zijn portefeuille.

Gilbert Verstraelen (SP.A) wordt schepen van Cultuur en Feestelijkheden. Karin Staes (Groen) wordt schepen van Jeugd, Ruimtelijke Ordening en Wijkoverleg. Wendy Simons (N-VA) wordt schepen van Openbare Werken en Lokale Economie en Herman Gielen (N-VA), ten slotte, wordt schepen van Sport en Senioren.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio