Nieuwe coalitie focust op veiligheid en dialoog

Nieuwe coalitie focust op veiligheid en dialoog

Toekomstig burgemeester Koen Metsu wil ook de verkeersdoorstroming in Edegem verbeteren. Foto: dbw

Edegem -

Het nieuwe Edegemse bestuursakkoord focust op veiligheid, betere verkeersdoorstroming en dialoog met de burger. Het legt ook duidelijke groene accenten. Dat heeft de nieuwe coalitie van N-VA, Groen en Open VLD gisteren laten weten.

Twee maanden na de historische Edegemse gemeenteraadsverkiezingen stelt de nieuwe coalitie van N-VA, Groen en Open VLD haar bestuursakkoord voor. Het werkstuk krijgt als baseline ‘de kracht van constructieve samenwerking'.

‘We hebben hard gewerkt om een document te vormen waarin iedereen zich kan vinden', zegt toekomstig burgemeester Koen Metsu (N-VA).

Na het 20-jarig burgemeesterschap van Koen Snyders (CD&V) zet het bestuur in op een nieuwe bestuursstijl, een voorzichtig financieel beleid en een veilig Edegem.

‘We roepen de Edegemnaars uitdrukkelijk op om de dialoog met het bestuur aan te gaan', zegt Metsu. ‘Alleen zo kunnen we het beleid samen vorm geven.' Anderzijds wil het nieuwe gemeentebestuur ook veel aandacht besteden aan een verhoogde veiligheid.

‘We gaan voor veiligheid in de brede zin van het woord', legt Metsu uit.

‘Buurtinformatienetwerken en een nieuw veiligheidsplan moeten de inbrakenplaag een halt toeroepen, terwijl de verkeersveiligheid wordt aangepakt door de aanleg van nieuwe oversteekplaatsen.'

De nieuwe ploeg wil ook de verkeersdoorstroming verbeteren. Zo wil ze een verstandig verkeerscirculatieplan opstellen, o.a. in de Collegewijk, en brengt ze de parkeerbehoeften in kaart.

‘We zullen ook intensief moeten samenwerken met andere gemeenten en bestuursniveaus', beseft Metsu. Ook de groene coalitiepartner legt duidelijke accenten in het akkoord. Zo neemt het Edegemse bestuur haar verantwoordelijkheid op inzake klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking en wordt een grote groene long gevormd door Fort 5 en Hof ter Linden samen te voegen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio