Weyts: ‘Nu geen draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid'

Weyts: ‘Nu geen draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid'

Foto: BDW

Op dit moment is er geen draagvlak voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dat zegt N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts in Metro. Het confederalisme is voor de Vlaams-nationalisten ‘een zeer aanvaardbare en efficiënte constructie'.

De Vlaamse onafhankelijkheid blijft de statutaire doelstelling van de N-VA. Maar voor de Vlaamse onafhankelijkheid is het nu nog te vroeg, zegt partijlid Ben Weyts in Metro. Daarvoor bestaat geen draagvlak.

Maar er is wel een democratisch deficit in ons land, meent hij. Bij confederalisme gaat de Vlaamse en de Franstalige democratie in dit land de kans krijgen om hun lot in eigen handen te nemen, aldus de N-VA'er.

Want wat we nu hebben in België is 'cadeauchequefederalisme', aldus Weyts - waarbij het duidelijk is welk deel van het land de cadeaus krijgt. De huidige staatshervorming zal de gewesten zelfs nog minder responsabiliseren, stelt hij.

Wat is confederalisme?

Confederalisme wordt traditioneel omschreven als de samenwerking tussen twee onafhankelijke landen. Maar, zegt Weyts, dat is de academische definitie. ‘In België geven we daar toch een andere invulling aan.'

Het Belgische confederalisme moet volgens hem gezien worden als een verregaande autonomie voor de deelstaten, met ook een samenwerking tussen de deelstaten, ‘zodat ze de bevoegdheden kunnen uitoefenen die het dichtst bij de mensen staan'. Bepaalde bevoegdheden, zoals het buitenlands beleid en defensie, blijven evenwel beter op federaal niveau uitgeoefend, verduidelijkt Weyts. Of op Europees vlak.

Voor de N-VA is het belangrijk dat het confederalisme breed gedragen wordt en ook vanuit een brede input vertrekt.

Eind dit jaar, begin volgend jaar houdt de partij een congres over dat confederalisme. ‘We zullen het brede Vlaamse middenveld maximaal betrekken', aldus Weyts. ‘Bedrijven, economische consultancy en middenveldorganisaties zullen hun bijdrage leveren.' Dat moet resulteren in een 'wervend toekomstproject, weg van het huidig fatalisme'.

In dialoog met de Franstalige partijen? Dat is voor daarna, zegt Weyts. Eerst moeten we zelf onze doelstellingen scherp formuleren.

Met Open VLD en CD&V

De N-VA rekent op de andere Vlaamse partijen die ook het confederalisme onderschrijven. In Metro heeft hij het over Open VLD en CD&V, twee partijen die volgens Weyts de intellectuele oefening van het confederalisme al hebben gemaakt.

‘Als N-VA is het belangrijk om dan sterk te staan. Al is het altijd interessant om partners te hebben die mee in onderhandelingen willen gaan, namens de Vlaamse democratie.'

Voor het Vlaams Parlement ligt daar ‘een mooie rol weggelegd', aldus Weyts. Het federale niveau kan volgens hem fungeren als een ontmoetingsplaats voor de twee democratieën ‘op basis van volstrekte gelijkwaardigheid'.

Corrigeer

MEER NIEUWS