Lendelede moet plannen met fabriekssite Nelca herzien

Lendelede -

Het gemeentebestuur van Lendelede heeft zijn plannen met de site Nelca noodgedwongen moeten aanpassen.

Het originele plan voor de buurt rond de Stationsstraat is op de vorige gemeenteraad ingetrokken, nadat de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie twee punten afkeurde. ‘In het plan stond dat er op vier plaatsen winkels mochten komen van 1.200 vierkante meter. De provincie vond dat te groot. Daarom hebben we beslist om de oppervlakte voor de winkels ten zuiden van de Stationsstraat te beperken tot maximum 1.000 vierkante meter', verduidelijkt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). Daarnaast vormde de eventuele uitbreiding van de industriële bakkerij Vermauts ook een probleem. ‘De uitbreiding zou in een open gebied liggen, waardoor ze niet zomaar mogelijk is. De provincie zag er ook de noodzaak niet van in. Het is een feit dat de bakkerij op eigen grond nog kan uitbreiden.'

Op de raad van 24 januari wordt het aangepaste plan voorgelegd. Volgens Dewaele zal noch de aanpassing van het plan noch de brand, die enkele maanden geleden op de site woedde, het project vertragen. Tegen 2015 moet het terrein van het vroegere textielbedrijf Nelca omgevormd zijn tot een zone met dertig woningen en evenveel bedrijven. Op een infovergadering op 19 januari mogen de omliggende bewoners hun wensen kenbaar maken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio