"Ontwerp is te grootschalig en houdt geen rekening met bebouwing aan Fabiolalaan"

Stadsbestuur weigert bouwvergunning voor ‘Diamant’ aan Fabiolaan

Foto: ASYMPTOTE Architecture

GENT - Het Gentse stadsbestuur weigert de aanvraag om een spectaculair diamantvormig kantoorgebouw te bouwen aan het Sint-Pietersstation. Het ontwerp van het gerenommeerde Amerikaanse architectenbureau Asymptote is volgens het stadsbestuur "te grootschalig en niet goed afgestemd op de bebouwing aan de andere kant van de Fabiolalaan". "Dit betekent niet in dat op deze plaats geen kantoorgebouw kan komen", zegt het kabinet van schepen Tom Balthazar (sp.a).

Ontwikkelaar nv Sofa wil aan de Fabiolalaan een diamantvorming hoofdkantoor voor ING bouwen. Maar de plannen stootten op heel wat verzet bij de bewoners van de stationsbuurt. Ze dienden honderden bezwaarschriften in.

Vrijdagochtend heeft ook het Gentse stadsbestuur beslist om de bouwaanvraag voor het diamantvormige kantoorgebouw te weigeren. "Het aangevraagde kantoorgebouw zou maximaal 32,94m boven het voetpad aan de Fabiolalaan uitreiken en heeft een vloeroppervlakte van 17.000m², met acht bouwlagen."

Bouwhoogte

"De grote bouwhoogte en het feit dat zowel langs de Fabiolalaan als langs de Boentweg een quasi even grote bouwhoogte wordt gerealiseerd en dit over de volledige lengte van het gebouw, stemt niet overeen met de ruimtelijke randvoorwaarden in het Synthesedocument 2010", meldt het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar (sp.a) vrijdag.

"Deze voorwaarde stelt dat de bebouwing aan de kant van de Fabiolalaan lager gehouden moet worden in functie van een betere afstemming op de schaal van de ertegenover gelegen bebouwing. Het voorgestelde ontwerp voldoet hier niet aan en is door zijn vormgeving, bouwdiepte, -hoogte én –breedte grootschalig te noemen."

Geen goede basis

"De bruto vloeroppervlakte van het ontwerp is 2000m² groter dan wat in het het Synthesedocument 2010 was voorzien voor dit gebouw. Het ontwerp vormt geen goede basis om een ruimtelijke samenhang te bekomen met de andere ontwikkelingen in zone B."

"De bouwaanvraag is ook niet in overeenstemming met de doelstelling van het RUP wat betreft de invulling van het gelijkvloers. De grootschalige luifels dreigen het openbaar domein te privatiseren. Daarnaast wijkt het ontwerp ook af ten opzichte van het algemeen bouwreglement en de gewestelijke verordening toegankelijkheid."

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio