Wat is ozontherapie?

Wat is ozontherapie?

Foto: cc

Dokter Chris Mertens behandelt bloed met ozon. Dat meldde een anonieme briefschrijver aan de nieuwsredactie van VTM en ook op de website ‘femistyle' getuigen forumleden dat Mertens ‘ozontherapie' zou toepassen.

Ozontherapie is een techniek waarbij het bloed verrijkt wordt met ozon, dat als hoogwaardige zuurstof beschouwd wordt.

‘Het gaat om het aftappen van een kleine hoeveelheid bloed', zegt sportarts Chris Goossens. ‘Daar wordt dan ozon aan toegevoegd, dat als chemische formule O3 heeft. Gewone zuurstof is O2. Het bloed wordt vervolgens opnieuw ingespoten. Het is een oude procedure, in de jaren tachtig al getuigden veel renners bij mij dat ze zich inderdaad lieten behandelen met ozon door Jules Mertens. Ik vermoed dat het niet onder de noemer doping valt.'

Peter Van Eennoo (foto) van het Gentse DoCoLab zegt echter: ‘aftappen en opnieuw inbrengen van bloed is strikt genomen een bloedtransfusie. Maar ook ik weet niet of ozontherapie doping is. Het zit ergens in een grijze zone.'

‘Het kan geïnterpreteerd worden als verboden want in de ­Wada-lijst staat dat achtereenvolgende bloedtransfusies verboden zijn', zegt Hans Cooman, dopingcontroleur van de Vlaamse Gemeenschap.

Prestatie bevorderend?

Ozon kan ook intramusculair toegediend worden, of via bestraling, zonder dat het bloed het lichaam verlaat. Of ozontherapie ook effectief prestatie bevorderend werkt, is binnen de wetenschappelijke wereld onderwerp van discussie. Het Wereld anti-doping agentschap Wada liet in 2009 wetenschappelijk onderzoek doen naar ozontherapie. De conclusie was op dat moment dat er geen prestatiebevorderend effect kon worden vastgesteld.

In België zou voetballer Luc De Rijck in 1991 overleden zijn aan een verkeerd toegediende ozonbehandeling.

Het is onduidelijk of het onderzoek tegen Mertens specifiek rond de ozontherapie draait.

Corrigeer


Het Nieuwsblad biedt meer dan 1.000 reeksen in 12 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.