Vlaams Belang blij met jacht op jongeren met ‘te dure' wagens

Antwerpen -

Het Vlaams Belang reageert verheugd op het proefproject van het Antwerpse gerecht om jonge bestuurders die rondtoeren in peperdure wagens te gaan controleren. Het gaat in dezelfde lijn als het wetsvoorstel dat Anke Van dermeersch en Filip Dewinter in november 2011 in de Senaat indienden.

In het voorstel stipten Filip Dewinter en Anke Van dermeersch aan dat 'nogal wat jongeren met dure wagens rondrijden om indruk te maken'. 'Om een dergelijk statussymbool te bereiken gaan sommigen, gezien hun ontoereikend vermogen, wel erg ver en slaan zij bijvoorbeeld het pad van de criminaliteit in', luidde het.

Het Vlaams Belang stelde met dit voorstel niet alleen voor om systematisch controles op de openbare weg te organiseren, maar ook om de databank van de DIV en de gegevens van de personenbelasting systematisch aan elkaar te koppelen, zodat men eveneens via elektronische weg in staat is abnormale verhoudingen en patronen te detecteren.

De partij hoopt dat het Antwerpse initiatief snel wordt veralgemeend en dat wie tegen de lamp loopt, daadwerkelijk streng wordt gesanctioneerd.

Corrigeer

MEER NIEUWS