Commentaar

Ongehoord

Ongehoord
Ethisch onaanvaardbaar: zo noemde premier Di Rupo gisteren het erfenisfonds van koningin Fabiola. Een private schenking aan neven en nichten, bevriende katholieke organisaties en een handjevol Spaanse familie, de hefboom waarmee superrijken hun bezittingen veilig stellen voor de fiscus. Een premier die een lid van de koninklijke familie publiek kapittelt en de eendrachtige veroordeling door zowel de Vlaamsgezinde confederalisten als de meest royalistische Waalse partijen: het is nooit vertoond. Het moet de zwaarste crisis in decennia zijn waarin ­Laken is verzeild.

Ongezien was ook de reactie van het anders weinig spraakzame paleis. Een lange mededeling volgde op de ­algemene verontwaardiging. De hofhouding van Fabiola moest de klus klaren, normaal nog de meest zwijgzame van de hele clan. Het leek er even op dat het Hof de ernst van de situatie inzag, dat er dit keer veel meer aan de hand was dan kritiek op dotaties, fratsen van Laurent of een ongelukkige uitspraak van de koning zelf, die trouwens nadrukkelijk liet optekenen dat hij niet op de hoogte was van het fonds. Het zou een correcte inschatting geweest zijn. Met het Fons Pereos, zoals het vehikel is gedoopt, stelt Fabiola zich uit eigen profijt boven de Belgische wet en de modale Belg, die de fiscale verplichting niet kan omzeilen wegens niet rijk genoeg.

Helaas. De boodschap die uit Laken kwam, was ­onvoldoende. Erger nog: hij was fout. Het warrige ­verhaal over de schilderijtjes en meubeltjes uit een eigen erfenis die ze te gelde heeft gemaakt om het fonds te spijzen mag dan waar zijn, het is naast de kwestie. Over het omzeilen van de belastingen werd met geen woord gerept. Waar dat spaarpotje ook plots vandaan komt: een lid van de Belgische koninklijke familie dat voor riante kost en inwoon betaald wordt met Belgisch belastinggeld om een protocollaire functie te vervullen voor België, licht de Belgische fiscus een voetje. Het excuus dat elke superrijke dit doet en de constructie weliswaar moreel omstreden maar perfect legaal is, gaat niet op. Het kan nooit gelden voor een persoon met een voorbeeldfunctie die letterlijk en figuurlijk schatplichtig is aan België en zijn inwoners.

Tot inkeer komen is een katholieke deugd. De zeer godvruchtige koningin kan eigenlijk maar één ding doen om met haar land weer in het reine te komen: het fonds schrappen. En zoals iedere Belg zijn erfgenamen belastingen laten betalen. Met lange tanden, maar toch.

Corrigeer