Bewoners verhogen druk op lokale en regionale overheden

Massaal protest tegen plannen sneltramlijn

Massaal protest tegen plannen sneltramlijn

De bewoners verzetten zich tegen een sneltramlijn in hun tuin.

Foto: tab

Heist-op-den-Berg -

De weerstand tegen de plannen voor de aanleg van een sneltramlijn van Heist-op-den-Berg naar Brussel neemt fors toe. Honderden buurtbewoners die langs een van de voorgestelde tracés wonen, verhogen de druk op de lokale en Vlaamse overheid.

De plannen van de Vlaamse overheid om vanuit Heist-op-den-Berg een nieuwe sneltramlijn richting Brussel aan te leggen, is een slag in het gezicht van tientallen gezinnen die een pak geld investeerden in een eigen woning. De lijn zou immers de nieuwe verkavelingen in bijvoorbeeld de Hoge Brugstraat, Diepestraat, Oude Kattestraat, Kasteelstraat en Vleugelarendijk doorkruisen. ‘Het zijn waanzinnige plannen die een halt moeten worden toegeroepen', zegt buurtbewoner Remy Knecht. ‘De nieuwe tramlijn heeft een zware impact op de omgeving, veroorzaakt problemen met de waterhuishouding en lost de mobiliteitsproblemen in de gemeente niet op. Integendeel, de doorkruising van de N10 zal nog meer oponthoud veroorzaken. Bovendien is de stationsomgeving niet geschikt om dagelijks 15.000 pendelaars op te vangen.'

Het stoort de buren dat het studiebureau zich gebaseerd heeft op plannen van 6 jaar geleden toen er van nieuwe verkavelingen in de omgeving van de Heistse schaatsbaan nog geen sprake was.

‘Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg gaat er prat op dat het de afgelopen jaren honderden gezinnen heeft kunnen overtuigen om te verhuizen naar de Zuidkempense gemeente. De betaalbare grond lag er voor het rapen, de vergunningen voor nieuwe verkavelingen werden met een pennentrek afgeleverd. De (dure) woningen rezen als paddenstoelen uit de grond. Het bestuur was al van de plannen op de hoogte eind 2011, maar heeft getalmd met de communicatie. Dit is onaanvaardbaar', zegt Knecht.

‘We hebben niet eerder gecommuniceerd omdat we de mensen niet nodeloos ongerust wilden maken', liet schepen van Mobiliteit David Geerts (SP.A) weten. Samen met het bestuur, de politieke fracties en de bewoners wil hij de overheid wijzen op realistische alternatieven. ‘We vragen de beleidsmakers het bestaande net van het openbaar vervoer te verbeteren. Bovendien is er met de infrastructuur van de NMBS een goed alternatief voorhanden', luidt het. Dit alternatief zou ook onteigeningen en inname van open landbouw- en groengebieden overbodig maken.

Honderden bewoners uitten hun bezorgdheden tegen de mobiliteitsvisie 2020 in de MER (Milieu Effecten)-inspraak. Volgende week dinsdag overhandigen ze hun grieven aan het Heistse schepencollege. ‘Daarna gaan we rond de tafel zitten met de politici die hun collega's in het Vlaamse en federale parlement duidelijk moeten maken dat deze plannen niet realistisch, noch wenselijk zijn', besluit Knecht.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio