Unieke archeologische sporen in Sint-Dimpna

Unieke archeologische sporen in Sint-Dimpna

Er werden uitzonderlijke vondsten gedaan in Geel.

Geel -

Het Geels Geschiedkundig Genootschap werkte samen met het stadsarchief aan een lezing over de resultaten van de opgraving in Sint-Dimpna. De archeologen zullen uiteenzetten hoe het onderzoek in zijn werk ging, welke sporen werden gevonden en wat ze betekenen.

De opgravingen werden uitgevoerd voor de aanleg van het nieuwe sport- en spelpark. Tijdens het onderzoek kwamen vele archeologische sporen aan het licht uit verschillende periodes. Zo vonden de onderzoekers vier hoofdgebouwen uit de ijzertijd (circa 800-50 v. Chr.), een erf uit de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw na Chr.) en talloze kleinere bijgebouwen of spijkers die dienden als opslagruimtes voor etenswaren. Er werden ook enkele waterputten gevonden uit de middeleeuwen.

Naast deze bewoningssporen kwamen ook sporen van een groot grafveld uit de metaaltijden (2000-50 v. Chr.) aan het licht. En het is deze laatste ontdekking die de archeologische site zo uniek en interessant maakt. Zo'n grafveld komt volgens de archeologen in Vlaanderen slechts uiterst zeldzaam aan de oppervlakte. ‘De combinatie van het grafveld met een nederzetting is echt uitzonderlijk. In Geel bleek alles bovendien erg goed bewaard', zegt Gonnie Leysen van het Geelse stadsarchief. De lezing vindt plaats op vrijdag 25 januari om 20 uur in het Wijnhuis.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio