Houten platen houden vandalen uit kasteel

Temse -

Naar aanleiding van de bescherming als monument van het Kasteel Bunneghem-Sloor in de Kasteeldreef vroeg LDD-parlementslid Peter Reekmans aan Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) wat gedaan wordt om het kasteel in stand te houden.

‘De bescherming van het kasteel Bunneghem-Sloor is beperkt tot het bouwperceel met het kasteel en het directe restant van de omliggende tuin', aldus Bourgeois.

‘Het naastliggende portiershuis aan de straat werd vanwege de slechte staat niet in de bescherming opgenomen. Het koetshuis werd wel opgenomen in de bescherming. Doordat het kasteel lange tijd leegstond, werd ingebroken en verkeren de bijgebouwen in slechte toestand. De schade is niet van die aard dat er uitzonderlijke kosten nodig zijn om het kasteel te herstellen. Het kasteel kent wel de typische ouderdomsschade door achterstallig onderhoud.'

Na een plaatsbezoek door het agentschap Onroerend Erfgoed in juni vorig jaar werd de eigenaar gevraagd noodmaatregelen te treffen om vandalen buiten te houden.

Begin oktober werden de volledige benedenverdieping van het kasteel en de ramen op de verdiepingen door de eigenaar grondig gedicht met houten platen.

Het Agentschap volgt de toestand op in afwachting van een nieuwe bestemming en restauratie van het kasteel en de bijgebouwen.

Het kasteel Bunneghem-Sloor werd in 2011 beschermd als monument op vraag van gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (SP.A)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio