Burgemeester verwijt Wouter Van Besien ‘kwaadwillige lezing'

De Wever in de bres voor procureur Herman Dams

Bart De Wever: ‘De procureur vraagt om manifest verdachte zaken te melden. Wie kan daar tegen zijn?'

ANTWERPEN -

Na minister van Justitie Annemie Turtelboom springt ook burgemeester Bart De Wever in de bres voor procureur des koning Herman Dams. Die kreeg dit weekend Groen en SP.A over zich heen, omdat hij had gezegd dat ‘kleine criminaliteit even ontwrichtend is voor de samenleving als georganiseerde criminaliteit.'

De Antwerpse procureur Herman Dams werkte zich vorige week al in de kijker met het Patser-project, een proefproject waarmee politie en parket dure auto's van jonge criminelen in beslag te nemen. Dit weekend riep Dams de bevolking op om verdachte zaken te melden bij de politie. ‘De man die 's avond zijn hond uitlaat en een bestelwagen met vreemde nummerplaat ziet staan, die moet de politie bellen. De tijd van horen, zien en zwijgen is voorbij', aldus Dams in onze zusterkrant De Standaard. De procureur vindt dat kleine criminaliteit even ontwrichtend is voor de samenleving als de zogenaamde zware, georganiseerde criminaliteit. ‘De mensen laten er hun slaap niet voor als er in de haven 800 kilogram cocaïne wordt gevonden in een bananenboot. Who cares? Behalve de politie?'

Groen-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien reageerde met een klacht tegen Herman Dams bij de Hoge Raad voor Justitie. Volgens Van Besien maakt de procureur zich schuldig aan discriminatie. Van Besien vindt dat de procureur de zware criminaliteit bagatelliseert. ‘800 kilogram cocaïne in de haven? I care', aldus Van Besien. ‘De procureur wekt de indruk dat hij zware misdaad niet zo belangrijk vindt. Hij jaagt op kleine vissen, maar laat de grote zwemmen. Ook grote fraude vindt hij blijkbaar niet belangrijk. Het was toch Herman Dams die de substituut Peter Van Calster van de onderzoeken naar diamantfraude heeft gehaald?'

De uitlatingen van Van Besien worden in gerechtelijk kringen op verbazing onthaald, omdat Hermans Dams niet de strijd tegen de internationale drugshandel in Antwerpen heeft opgevoerd. Herman Dams was ook de procureur die diamantonderzoeker Peter Van Calster is blijven verdedigen, tegen de zin van zijn overste, procureur-generaal Yves Liégeois, in.

Ook burgemeester Bart De Wever springt in de bres voor de procureur. ‘Dhr. Van Besien deed de meest kwalijke lezing die je kunt doen. De procureur heeft nooit gezegd dat grote criminaliteit minder erg zou zijn. Hij zegt wel dat het gerecht ook moet focussen op kleine criminaliteit, omdat die erg ontwrichtend is voor de samenleving. Als je oma door een handtasdief tegen de grond wordt gewerkt, is dat bijzonder ingrijpend.'

De Wever gelooft ook niet dat procureur Dams de burgers wil aanzetten om elkaar te verklikken. ‘De procureur vraagt om manifest verdachte zaken te melden. Wie kan daar tegen zijn? Ik zag ooit aan mijn huis een witte bestelwagen met Oost-Europese plaat met mannen die aan een werf rondliepen. Ik noteerde alle gegevens en mailde die door aan de politie. Ze lieten me daarna weten dat ze een bende metaaldieven hadden geklist. Daar lijkt het mij over te gaan. Groen maakt een intentieproces om een beeld op te hangen van een verklikkersmaatschappij. Dat is niet correct.'

Procureur Dams wil niet te veel woorden vuilmaken aan de kritiek van Wouter Van Besien. ‘Ik wacht het onderzoek van de Hoge Raad af', zegt Dams. ‘Voorts kan ik alleen zeggen dat de prioriteiten die zijn vastgelegd in het nationaal veiligheidsplan, onverkort gelden. Voor kleine criminaliteit, pleiten wij voor een andere aanpak.'

Na de uithaal van Wouter Van Besien, richtte ook SP.A-voorzitter Tobback zijn peilen op de procureur Dams. Tobback eiste dat justitieminister Annemie Turtelboom de Antwerpse procureur op de vingers zou tikken, maar de minister van Justitie schaarde zich achter de procureur.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio