Amerikaanse president legt vandaag de eed af, echte inauguratie vond gisteren al plaats

Obama kan aan ‘vervloekte' tweede termijn beginnen

Obama kan aan ‘vervloekte' tweede termijn beginnen

Foto: afp

In het bijzijn van zijn vrouw en zijn dochters is Barack Obama gisteren ingezworen voor zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Vandaag doet hij zijn eed nog eens over, maar dit keer met 800.000 toeschouwers. En dan moet hij aan het werk.

‘Ik, Barack Hoessein Obama, zweer plechtig dat ik het ambt van president van de Verenigde Staten trouw zal uitoefenen en de grondwet naar best vermogen zal onderhouden, beschermen en verdedigen. Zo helpe mij God.'

Als Obama de gevleugelde woorden vanmiddag op de trappen van het Capitool in Washington uitspreekt onder het toeziend oog van bijna 1 miljoen mensen, dan is dat eigenlijk niet meer dan een knap stukje theater. Want de échte inauguratie vond gisteren al plaats, in intieme kring en op het Witte Huis. De hele ceremonie verliep vlekkeloos en was in minder dan twee minuten voorbij. Hij legde de eed af. Hij bedankte opperrechter John Roberts, die de eed had afgenomen. Hij gaf een kus en een knuffel aan zijn vrouw ­Michelle en zijn dochters ­Malia en Sasha. Hij zwaaide even naar de cameramannen. En toen was hij weg.

Uitgestelde feestelijkheden

Er was een goede reden voor dat bescheiden voorgerecht: als Obama plechtig zweert dat hij de grondwet zal beschermen, moet hij zelf die grondwet volgen. En die stelt nu eenmaal dat de president vóór het middaguur van de 20ste januari na de verkiezingen ingehuldigd moet worden. Alleen, omdat die 20ste januari op een zondag viel, werden de feestelijkheden errond een dagje uitgesteld.

Het mag de pret niet bederven: vandaag wordt in Washington een feestje gebouwd met een parade waaraan duizenden mensen deelnemen. Ook naar zijn toespraak wordt reikhalzend uitgekeken. Toch gaat het er naar Amerikaanse normen bescheiden aan toe: 's avonds volgen er slechts twee galadiners, vier jaar geleden waren dat er nog tien. Het is crisis, weet u wel.

‘De vloek van de tweede termijn'

Misschien is het maar goed ook dat Obama maar twee keer zijn gezicht moet laten zien, want vanaf morgen moet hij fris en monter aan het werk. En al oogt zijn agenda dit keer bescheidener – begin 2009 moest hij twee oorlogen beëindigen en zijn belofte voor een algemene gezondheidszorg nakomen – dat wil niet zeggen dat het gemakkelijker wordt. De eerste vier jaren van zijn ambt hebben al hun tol geeist, nu zijn er de migratieproblemen en de torenhoge staatsschuld. En er wordt van hem verwacht dat hij de wapenwet verstrengt. Over dat laatste kwam hij de voorbije weken al frontaal in aanvaring met de wapenlobby, iets wat een politicus in Amerika vaak duur komt te staan.

Wordt de wapenwet Obama's ‘vloek van de tweede termijn'? Bij Bush was dat de Irak-oorlog, Clinton zat met de Lewinsky-affaire, Nixon had Watergate. Volgens zijn kabinetschef is Obama zich bewust van ‘de vloek' en wil hij vooral in het eerste anderhalf jaar grote stappen zetten. Maar tegelijk beseft hij ook dat hij meer bewegingsvrijheid heeft om doortastende maatregelen te nemen, want een Amerikaanse president kan maximaal één keer herkozen worden. Dat bewees hij al door zijn land vlak voor de begrotingsafgrond op koers te krijgen door de belastingen voor rijke Amerikanen te verhogen. Hij lijkt ook vast van plan om de militaire uitgaven van de VS drastisch terug te dringen. Obama moet niet langer bang zijn voor het oordeel van de kiezer, hij vecht alleen nog voor een plekje in de galerij der groten.

Corrigeer

MEER NIEUWS