Vanaf maart nieuw meetpunt naast fly-over aan Zuid

Minder fijn stof in Gent

Minder fijn stof in Gent
Gent -

Het gaat de goede richting uit met het fijn stof dat in Gent rond dwarrelt. Daar lijkt het toch op. Gent ging vorig jaar ‘slechts' 37 keer over de Europese dagnorm, de beste score in vijftien jaar. ‘Goed nieuws, maar we zijn er nog lang niet', zegt Milieuschepen Tine Heyse (Groen).

Het aantal dagen dat er te veel fijn stof in Gent rondzweefde, is in vijftien jaar met twee derden gedaald. Het lijkt spectaculair. Maar echt reden om te vieren heeft Gent niet. Vorig jaar werd de Europese fijnstofnorm aan het meetpunt in het Baudelopark nog altijd 37 keer overschreden.

‘De hoeveelheden fijn stof zijn in heel Vlaanderen lichtjes aan het dalen. Maar door de weersomstandigheden kunnen de overschrijdingen op korte tijd sterk verschillen', zegt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieumaatschappij. ‘2012 was een jaar met een redelijk zachte winter, zeker vergeleken met de strenge winter van 2011.'

Hoera

Het jaargemiddelde fijn stof in Gent blijft rond de 30 microgram/m3 zweven. Onze stad blijft daarmee in de top-10 staan van de gemeenten met de slechtste luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Geen hoeraatjes dus voorlopig in Gent. Maar de kentering lijkt toch ingezet. ‘De goede cijfers van 2012 zijn positief. We zitten op een goede lijn, maar we zijn er nog lang niet', zegt schepen van Milieu Tine Heyse. ‘Zo'n trend kan je pas bevestigen als de overschrijdingen de komende jaren ook dalen. Nu is het nog te vroeg voor conclusies.'

Ook het Gentse Milieufront is voorzichtig. ‘Het is goed dat het fijn stof licht daalt. Maar de weersomstandigheden spelen een grote rol. Er zijn de laatste jaren geen grote structurele veranderingen geweest in het verkeer of de industrie die de daling kunnen verklaren', zegt Steven Geirnaert.

Dieselwagens

De voornaamste veroorzakers van fijn stof, nog voor de industrie, zijn dieselwagens. ‘Om het fijn stof nog te doen dalen, moeten we daarom de wagens de toegang tot het centrum ontzeggen. Stadsparkings moeten zo ver mogelijk buiten de stad gebouwd worden', zegt Geirnaert

‘Minder auto's in de stad betekent minder fijn stof', beaamt Milieuschepen Heyse. ‘De hele problematiek is nauw verbonden met het mobiliteitsbeleid. Daarom ga ik samen met Filip Watteeuw (schepen van Mobiliteit) kijken wat de mogelijkheden zijn.' Heyse zal alvast het huidige fijnstofplan van Gent ‘kritisch herbekijken'.

Vanaf maart krijgt Gent naast het meetpunt aan het Baudelopark ook een definitief meetpunt aan de Gustaaf Callierlaan, vlak naast de drukke fly-over aan de Zuid.

Dat meetstation moet specifiek de uitstoot van het verkeer meten. De resultaten daarvan zullen vermoedelijk een ander beeld geven dan die van het meetpunt in het Baudelopark, dat de algemene luchtkwaliteit meet.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio