Provinciebestuur opgetogen met beslissing

Kampenhout/Haacht -

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser (Open Vld) is tevreden dat dankzij het PRUP geen verbrandingsactiviteiten aan het Sas mogelijk zijn. ‘De Vlaamse overheid bekrachtigt zo volledig ons standpunt om bedrijvigheid met gevaarlijke stoffen en afvalverbranding aan het Sas uit te sluiten.' Aangezien door het PRUP Kampenhout-Sas officieel een Bijzonder Economisch Knooppunt' wordt, kan de industriezone op termijn met 20 hectare worden uitgebreid. ‘We geven prioriteit aan de groei van de tewerkstelling in deze moeilijke economische tijden door de versterking van bestaande bedrijvenzones, maar met de vrijwaring van de in onze regio schaarse open ruimte en mobiliteit.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio