CD&V-voorstel schamper onthaald door minister Milquet

‘Grenscontroles moeten criminaliteit bestrijden'

Verschillende CD&V-politici riepen gisteren aan de grens op om opnieuw tijdelijk de grensovergangen met Frankrijk te controleren. Foto: evr

Menen / Wervik / Wevelgem / Kortrijk -

Volksvertegenwoordiger Bercy Slegers, Menens burgemeester Martine Fournier en Europarlementslid Ivo Belet willen tijdelijke controles aan de grens tussen Zuid-West-Vlaanderen en Frankrijk. Dit in afwachting van structurele maatregelen tegen de grenscriminaliteit.

Volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V), burgemeester van Menen Martine Fournier (CD&V) en Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) riepen gisteren op om tijdelijke controles uit te voeren langs de Belgisch-Franse grens tussen Poperinge en Kortrijk. Dat zou mogelijk zijn door een artikel in de Schengen Borders Code, die de open grenzen regelt binnen Europa. ‘Volgens het artikel mogen er tijdelijke grenscontroles worden uitgevoerd wanneer de openbare orde of de interne veiligheid ernstig wordt bedreigd', vertelt Europarlementslid Ivo Belet. ‘Die grenscontroles mogen dertig dagen lang plaatsvinden. Op Europees niveau wordt momenteel onderhandeld om ook dreiging door organiseerde misdaad toe te voegen als reden en om de periode van de controles uit te breiden tot zes maanden of zelfs twee jaar. Tot nu toe werd het artikel al gebruikt om de grenzen te bewaken bij de top van de G20 in Barcelona en om Polen te vrijwaren van hooligans tijdens het EK.'

Met de tijdelijke controles willen de CD&V-leden de grenscriminaliteit aanpakken in afwachting van structurele maatregelen. ‘Momenteel dweilen we met de kraan open', vertelt Menens burgemeester Martine Fournier. ‘De criminelen gaan steeds driester te werk en onze politieagenten hebben niet genoeg bevoegdheden in Frankrijk om de grenscriminaliteit te bestrijden. Uiteraard zouden we niet alle grensovergangen continu laten bewaken, maar er zouden tijdelijke controles moeten plaatsvinden op tien grensovergangen tussen Poperinge en Kortrijk', vult Bercy Slegers aan.

Om die grenzen te controleren zouden de politiezones Grensleie en Arro Ieper federale steun nodig hebben. ‘Met een strategische analyse zouden we dan moeten bepalen welke grensovergangen we wanneer moeten controleren', vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie. ‘De grensovergang aan de E17 zou gecontroleerd moeten worden door de wegpolitie.'

Commissaris Luc Deryckere van politiezone Arro Ieper had gisteren nog niet van het idee gehoord. ‘Wij plegen elke drie maanden overleg met onze Franse collega's om controles uit te voeren nabij de grenzen. Er zijn hier vijftig grensovergangen over honderd kilometer, dus ze allemaal bewaken is een onmogelijke opdracht. Ik wacht af wat er op hoger niveau beslist wordt.'

Verhinderd Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageert afwachtend. ‘Ik zie de tijdelijke controles zitten als de minister van Binnenlandse Zaken dat wettelijk mogelijk acht, maar om de criminaliteit te bestrijden moeten we allemaal aan hetzelfde zeel trekken.'

Om de grenscontroles te kunnen invoeren moet de Belgische regering formeel aan Parijs en aan de Europese Commissie laten weten dat er over een periode van dertig dagen grenscontroles zullen volgen. Dat is de taak van federaal minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Maar Milquet reageerde gisteren bijzonder schamper op het CD&V-voorstel dat volgens haar door CD&V onvoldoende grondig is uitgewerkt en ook wettelijk weinig haalbaar is . ‘Ik betwijfel zelfs of Europees president Herman Van Rompuy (CD&V) dit voorstel van zijn eigen partij zou steunen', vertelt ze.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio