Plannen met Heilig-Hartsite zitten op dood spoor

Toekomst oogt erg onzeker voor De Brug

Toekomst oogt erg onzeker voor De Brug

John Vanherrewegen en Dirk Wijnants hopen dat het parochiecentrum blijft waar het is. Foto: fg

Tienen -

Over een herbestemming van de Heilig-Hartsite wordt in Tienen met geen woord meer gerept. Dat zorgt voor heel wat onzekerheid voor de toekomst bij het parochiecentrum De Brug.

Begin dit jaar maakte de Jeugdraad zijn beklag over de weinige mogelijkheden om in Tienen een fuif te organiseren. Toen klonk het nog dat de zaal van het parochiecentrum De Brug aan de Oude Vestenstraat ongeschikt was wegens onveiligheid. Maar met die uitspraak zijn de beheerders van het parochiecentrum, John Vanherrewegen en Dirk Wijnants het niet eens. ‘Alle investeringen zijn gedaan om aan de normen te voldoen. We hopen op iets meer steun en begrip.'

Ze sommen een lange lijst op van verenigingen en organisaties die in De Brug vergaderen of feesten. Het gaat om jeugd-, cultuur- en natuurverenigingen en sociale organisaties en zelfs politieke groeperingen. ‘Zij hebben nog nooit geklaagd over onze werking of lokalen.'

Het parochiecentrum is eigendom van de kerkfabriek Onze Lieve-Vrouw ten Poel. Die moet momenteel bang afwachten om te weten wat er gebeurd met de Heilig-Hartsite, waarin De Brug ligt.

De site sluit aan bij het Heilig-Hartziekenhuis en er is een masterplan opgesteld om de de terreinen tussen de Kliniekstraat, Gilainstraat, Oude Vestenstraat en Leuvensestraat te ontwikkelen tot een woon- en commerciële zone en parking. De kerkfabriek, het ziekenhuis en het Vlaams gewest zijn er bij betrokken, maar al jaren blijft het stil. Nochtans werd het project destijds met de nodige poeha aangekondigd.

‘We kijgen al geruime tijd geen stand van zaken meer ', zegt voorzitter Louis Bruyninckx van de kerkfabriek. ‘Dat heeft uiteraard zijn consequenties voor het centrum zelf, de feestzaal, vergaderlokalen en jeugdlokalen. Moeten ze weg of niet? In afwachting van wat duidelijkheid kunnen we moeilijk iets ondernemen.' Wel weet hij dat de voorgevel van het PC aan de Oude Vestenstraat beschermd is als historisch waardevol en niet zomaar weg mag.

Steeds moeilijker

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Hermans (CD&V) heeft geen weet te hebben van de vorderingen in het dossier. ‘Het stadsbestuur heeft in dit project alleen maar een regiefunctie. Ik weet dat met een conceptsubsidie een plan is opgesteld door Vlaanderen Bouwt in het kader van de zogenaamde versterking van het stedelijke weefsel. Daarin staat een doorsteek van het ziekenhuis naar de vesten op grond van het vroegere lyceum. Maar dat gebouw staat nu te koop. Bovendien zoekt het ziekenhuisbestuur naar een nieuwe vestiging elders. Ook dat vergemakkelijkt de ontwikkeling van de site niet.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio