Nieuw ontmoetingshuis voor mensen in armoede

© jce

© jce

© jce

© jce

© jce

© jce

© jce

1 / 7
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Welzijnsschakel ‘Ommekeer' heeft officieel haar nieuwe ontmoetingshuis ingehuldigd. Het gemeentebestuur stelt het huis ter beschikking. De vzw nam ook een cheque in ontvangst van 14.000 euro van Rotary Aalst Noord.

jce

Sinds drie jaar bleek onze woning te klein', zegt Ommekeer-voorzitter Jos De Maere. ‘We zijn het gemeentebestuur dan ook dankbaar voor dit ontmoetingshuis waar veel meer ruimte is om activiteiten te organiseren voor onze doelgroep van ongeveer 120 gezinnen. We bestaan inmiddels tien jaar en zijn in die periode geëvolueerd van een caritatieve vereniging naar een vzw die de armoede structureel wil aanpakken. Daarom zijn we gestopt met voedselpakketten uit te delen. We vinden het veel belangrijker om mensen in armoede mondiger te maken zodat ze in staat zijn zelf op te komen voor hun rechten. We willen ze uit hun isolement halen door laagdrempelige activiteiten te organiseren. Zo is er een maandelijkse groenten- en fruitverkoop en een wekelijkse soepbabbel waar zowel mensen met als zonder armoede-ervaring mekaar ontmoeten. Onze beroepskrachten, Koen en Licorice, begeleiden dit proces op een deskundige manier waardoor we ook onze erkenning kregen als Vereniging waar armen het woord nemen .'

Voor burgemeester De Waele (CD&V) is Ommekeer een onmisbare schakel in de strijd tegen de armoede. ‘Daarom willen we ook investeren in hun werking en stellen we deze woning ter beschikking zodat de vzw een vaste stek heeft om de educatieve opdracht te vervullen. We appreciëren hun neutraliteit en a-politieke opstelling ten zeerste, net als de nauwe samenwerking met het Sociaal Huis.'

Ook serviceclub Rotary Aalst Noord steekt een helpende hand toe en stelt een bedrag van 14.000 euro ter beschikking voor verfraaiingswerken en aankoop van educatieve apparatuur. ‘Dat laat ons toe om pc's aan te kopen zodat mensen in armoede in ons ontmoetingshuis internet kunnen raadplegen om informatie op te zoeken over bijvoorbeeld hun rechten of het culturele aanbod waaraan zij met de UITpas kunnen deelnemen', zegt basiswerker Koen.

Maria is al zes jaar lid van Ommekeer. ‘Toen mijn man en ik invalide werden, verloren we al onze sociale contacten en raakten we in een isolement. Eerder toevallig namen we deel aan een Sint-Maartenfeest van Welzijnsschakel en kwamen zo in contact met andere mensen in armoede. Inmiddels ben ik vrijwilligster en kreeg mijn leven letterlijk een ommekeer.'

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio