Slachtoffers Dutroux naar Grondwettelijk Hof voor inzage in dossier

BRUSSEL -

Op de Brussels strafuitvoeringsrechtbank hebben de advocaten van vader en zoon Lambrecks voorgesteld om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Volgens hen is het strijdig met het gelijkheidsbeginsel dat de slachtoffers geen inzage krijgen in het dossier over de vraag van Dutroux om onder elektronisch toezicht geplaatst te worden, terwijl Dutroux en zijn advocaat die inzage wel krijgen.

‘We hebben aan de voorzitster eerst gevraagd om ons inzage te verlenen in het dossier en de zaak uit te stellen, zegt meester Joris Vercraeye, advocaat van Jean Lambrecks, vader van de vermoorde Eefje Lambrecks. ‘Als dat niet mogelijk was, hebben we haar gevraagd een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.'

Volgens de advocaten is het weinig zinvol dat aan de slachtoffers gevraagd wordt opmerkingen te maken bij een voorgesteld reclasseringsplan, als die slachtoffers dat reclasseringsplan niet eens mogen inkijken.

‘We hebben wel een aantal voorwaarden voorgesteld die we opgelegd wilden zien', zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van broer Leendert Lambrecks. ‘Zo hebben we gevraagd om elk contact met onze cliënten te verbieden. We hebben ook geëist dat meneer Dutroux in psychiatrische behandeling zou gaan en dat wij inzage zouden krijgen in die psychiatrische verslagen.'

Meester Vercraeye gelooft in ieder geval niet dat Dutroux vrij zal komen. ‘Als dat gebeurt, kook ik mijn toga en eet ik hem op. Die man is niet in staat in een samenleving te leven en zal het nooit zijn.'

Corrigeer

MEER NIEUWS