Politietoezicht op Markt heeft effect

Politietoezicht op Markt heeft effect

Julien Matthijs: ‘Knokpartijen blijven zorgenkind.'

Geraardsbergen -

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde was vorig jaar heel actief op het Stationsplein en de Markt in Geraardsbergen. Volgens waarnemend zonechef Julien Matthijs werpt dit verhoogde toezicht duidelijk vruchten af.

De politie zet al enkele jaren hoog in op verkeersveiligheid. Vooral de gewestweg N42 richting Zottegem werd daarbij nauwlettend in de gaten gehouden. Uit het evaluatierapport van de politiewerking 2012 blijkt dat er vorig jaar eveneens veel snelheidscontroles werden uitgevoerd op de gemeentewegen. In totaal reden er 155.000 auto's voorbij de flitswagen van de politie. Samen met de vaste camera's op de N42 leverde dat flink wat boetes op waarvan zowat een kwart wel onbetaald blijft.

Zonechef Matthijs meent dat die controles toch hun effect niet missen. ‘We voeren er beduidend meer uit dan in de omliggende politiezones. Het gaat er niet enkel om chauffeurs op de bon te slingeren maar vooral preventief te werken. De auto's zijn in onze regio de voorbije jaren zeker trager gaan rijden en ook het aantal ongevallen, vooral tijdens het weekend, daalt.'

De agenten waren ook prominent aanwezig op de Markt en het Stationsplein. Vooral op de Markt was er vaak nachtelijke overlast door vechtpartijen. In 2012 werden er tijdens de weekends extra ploegen ingezet. ‘En we stelden een lijst op van zogenaamde veelplegers, het gaat immers vaak om dezelfde kerels die bij die vechtpartijen betrokken waren. Telkens er een van die veelplegers bij een nieuw incident betrokken raakt, wordt meteen het parket verwittigd dat voor verdere gerechtelijke opvolging zorgt. ‘Samen met het opleggen van een sluitingsuur aan een café op de Markt heeft onze aanpak zijn nut bewezen', meent Matthijs.

Onverdraagzaamheid

De knokpartijen blijven een zorgenkind, samen met partnergeweld en burenruzies waar klappen aan te pas kwamen. ‘Het gaat om een belangrijk deel van onze interventies. Vaak gaat het om onverdraagzaamheid en de onwil om te communiceren. Wat partnergeweld betreft is er toch een kentering, het thema is bespreekbaar geworden en de drempel om naar de politie te stappen is verlaagd.'De politie hoopt door het aanstellen van een integratie-inspecteur een beter zicht te krijgen op wat er leeft bij de allochtone gemeenschap, een mix van 79 nationaliteiten. Hier is ook het toezicht op de vele verhuizingen aan gelinkt. ‘Jaarlijks verhuist één op de zes Geraardsbergse gezinnen. Dat maakt er de taak van de wijkinspecteurs niet makkelijker op.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio