Mark Vos wil archeologisch onderzoek aan banden leggen

Onenigheid over Riemstse ondergrond

Onenigheid over Riemstse ondergrond

Mark Vos krijgt heel wat tegenwind na zijn uitspraak. Foto: rs

Riemst -

De Riemstse burgemeester Mark Vos (CD&V) vraagt zich af of het nog verantwoord is om dure archeologische onderzoeken te voeren. ‘Zijn bestuursploeg heeft geen respect voor het verleden', zegt Jan Peumans, fractieleider van oppositiepartij N-VA.

In 2011 werden in Lafelt menselijke resten gevonden. Zopas bleek dat die afkomstig zijn uit een massagraf van minstens acht mensen. Enkele details deden het vermoeden rijzen dat ze dateren van 1747, het jaar waarin de Slag van Lafelt plaatsvond. Voor de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst (Zolad+) was dat een belangrijke vondst, want dankzij moderne technieken kan mogelijk voor het eerst informatie ingewonnen worden over de soldaten die meestreden.

De plannen van Mark Vos gaan in tegen de belangen van deze intergemeentelijke dienst, waarvan naast Riemst ook Lanaken, Voeren en Bilzen deel uitmaken. Daar reageert men ontgoocheld op zijn bericht, dat enkele dagen na de bekendmaking van de vondst de wereld werd ingestuurd. ‘Het politieke en maatschappelijke draagvlak voor archeologie is al zo klein', zegt Tim Vanderbeken, archeoloog van Zolad+. ‘Ik vind het jammer dat de burgemeester vanuit een louter financiële logica redeneert. Vooreerst moeten wij ons houden aan de wetgeving inzake archeologisch onderzoek. Bovendien kan archeologie een belangrijke bijdrage leveren voor het toerisme in Haspengouw. Met de vondst in Lafelt werd in de regio een dynamiek op gang gebracht.'

‘Ik bestrijd het nut van dergelijke onderzoeken niet, maar ik vind wel dat er in economisch moeilijke tijden omzichtiger mee omgesprongen moet worden', zegt Mark Vos. ‘Voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone Op 't Reeck waren we verplicht een sleuvenonderzoek te doen over een oppervlakte van 5 hectare. Als men die voorwaarden had afgezwakt naar bijvoorbeeld één hectare, zouden de kosten met 80 procent zijn gedaald. Ook dan zou men haast zeker te weten zijn gekomen of er iets te vinden was.'

Riemst is een gemeente met een belangrijk archeologisch verleden. Vermoed wordt dat er in de ondergrond nog heel wat resten uit de Keltische en Romeinse periode zitten. Dat heeft voor gevolg dat bij graafwerken voor bouwprojecten vaak eerst gezocht wordt naar historische resten.

‘Vorig jaar werden in Riemst heel wat infrastructurele projecten opgestart', benadrukt Vos. ‘De woonprojecten in Kanne en Zussen, de aanleg van de voetbalvelden van Kanne en Millen en de bouw van de nieuwe school in Herderen, bijvoorbeeld. Het bodemonderzoek kostte in totaal bijna 110.000 euro, maar op Lafelt na werden nergens vondsten aan het licht gebracht.'

Culturele bagage

‘De huidige politieke meerderheid is alleen geïnteresseerd in het gebruik van beton', zegt Jan Peumans. ‘Dit getuigt van een gebrek aan culturele bagage. Besturen is meer dan voetpaden aanleggen. CD&V voerde in de vorige legislatuur een anti-Zolad+ beleid. Ik begrijp dat niet. Wie zijn geschiedenis ontkent, ontkent zichzelf. Trouwens, archeologisch onderzoek is decretaal verplicht. Als er een vermoeden is van de aanwezigheid van historische resten, moeten de archeologen hun werk doen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio