Waar is ‘De postman'?

Gent -

Gemeenteraadslid Anne Schiettekatte (SP.A) wilde weten of het beeld De postman , dat destijds door Germain Janssens werd gemaakt, opnieuw een plaats in de publieke ruimte kan krijgen, uit respect voor de maker en de Gentenaars. Het beeld - een ode aan de postmannen - stond vele jaren in het voormalige postgebouw op de Korenmarkt. ‘Vandaag staat het te verkommeren in de facteurszaal van het postkantoor op het Stapelplein', zei ze.

Annelies Storms (SP.A), schepen van Cultuur, antwoordde dat het beeld geen eigendom van de stad is en ze daar niets over te zeggen heeft. Ze is er niet van op de hoogte dat de stad ooit subsidies zou hebben gegeven. Ze wilde wel een brief schrijven naar Bpost.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio