Grootste tegenstander gaat toch in op verzoek coalitiepartner CD&V

Groen zet KMO-zone opnieuw mee op agenda

© credit

Het nieuwe college heeft plannen voor de beleidsperiode 2013-2019 klaar: CD&V en Groen stippelden samen hun visie op Bornem uit. De groenen drukten op enkele punten hun stempel door en gaven naar eigen zeggen niet toe in het dossier van de KMO-zone.

Heleen Van Aken

Voor het eerst sinds heel lang moest CD&V met een coalitiepartner een beleidsvisie uitstippelen. ‘Samen met Groen hebben we ons bestuursakkoord verder uitgewerkt, dat stellen we nu voor aan de oppositiepartijen. De komende weken zal er samen met hen en met de administratie nog grondig over gedebatteerd worden om in juni tot een financieel evenwichtig strategisch meerjarenplan te komen', legt burgemeester Luc De boeck (CD&V) uit.

Toegevingen in dossier kmo-zone Woestijnstraat?

In de nieuwe plannen van het schepencollege werd er vooral vol verwachting gekeken naar hoe Groen, dat tijdens de vorige legislatuur nog fel tegen de nieuwe kmo-zone in Hingene was, zich toch kon verzoenen met dit dossier dat de CD&V-meerderheid vorig jaar goedkeurde. ‘Wij zijn in deze zaak niet plat op onze buik gegaan om een bestuursovereenkomst te kunnen sluiten met CD&V, maar hebben heel het dossier grondig herbekeken en erover onderhandeld', zegt schepen Tom Van Bel (Groen). De nood aan een nieuwe kmo-zone zal nog verder bestudeerd worden.

‘De bedrijven die eerder aangaven geïnteresseerd te zijn in een nieuwe locatie, worden door intercommunale Igemo opnieuw gecontacteerd. Zo krijgen we een duidelijk beeld van hoeveel ruimte er effectief nodig is. Als de nood hoog blijkt, zal onze partij akkoord gaan. Maar vooraleer het zover is, wordt de bevolking van Hingene gehoord en zal er ook actief worden gezocht naar open ruimte om 9 hectare nieuw open en toegankelijk groengebied te verwerven', vult Groen-voorzitter Nicole Van Praet aan.

Ruiterhal en Ter Dilft

Ook enkele andere bekende dossiers komen opnieuw voor in het plan. ‘Het dossier rond Ter Dilft werd tijdens de begrotingsonderhandelingen in december 2011 door de oppositie nog in de koelkast gestoken, maar deze legislatuur zetten we ons opnieuw helemaal achter de renovatie en de uitbreiding van ons cultuurcentrum', verklaart De boeck. Ook het dossier van de ruiterhal, dat sneuvelde tijdens dezelfde onderhandelingen, zal worden herbekeken. Het college staat open om de hal met een privé-partner te ontwikkelen.

Algemeen: besparen

Als het van het gemeentebestuur afhangt, moet er de komende jaren hard geïnvesteerd worden in dienstverlening naar en inspraak van de Bornemnaar. Daarnaast stellen ze nog ettelijke ambities voor rond algemeen bestuur, vrije tijd, leefruimte en zorg en opvang. Maar dat de gemeente de komende jaren bij alle plannen moet rekening houden met de gewijzigde financiële toestand van lokale besturen, is duidelijk. ‘Die besparingen laten we zo weinig mogelijk ten koste gaan van de personenbelasting en de onroerende voorheffing, maar we bekijken wel andere potentiële extra inkomsten, zoals de verhoging van de prijs van vuilzakken of een hogere huurprijs voor gemeentelijke zalen. Sowieso wordt elke uitgave van de gemeente ten gronde bestudeerd en beknibbelen we daar waar mogelijk', besluit De boeck.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio