Opnieuw gezondheidsenquêteurs op pad

Opnieuw gezondheidsenquêteurs op pad

Foto: shutterstock

Heel het jaar door worden enquêteurs op pad gestuurd om zo'n 10.000 Belgen te interviewen voor de vijfde nationale gezondheidsenquête.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) is in januari van start gegaan met een nieuwe gezondheidsenquête. De gezondheidsenquête, die om de vier à vijf jaar plaatsvindt, gaat de gezondheidstoestand na van de bevolking, haar behoeften en wordt gebruikt door de overheid om het beleid op af te stemmen.

In totaal worden dit jaar 10.750 mensen geïnterviewd - 6.000 gezinnen uit 158 Belgische gemeenten. De gezinnen die uitgeloot worden, krijgen een uitnodiging in de bus en worden daarna gecontacteerd door een enquêteur. Ze kunnen vrijwillig deelnemen aan de enquête. Die wordt thuis afgenomen. De enquête richt zich tot alle inwoners, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. Alle personen die in het Rijksregister zijn ingeschreven, kunnen worden uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen.

Resultaten in 2014

Sinds 1997 organiseert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)  in opdracht van de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten. De enquête peilt naar de gezondheidstoestand in het algemeen, maar ook meer specifiek naar bijvoorbeeld de consumptie van geneesmiddelen. De resultaten kunnen onder andere leiden tot het bevorderen van de toegang tot bepaalde behandelingen. Meer concreet hebben de resultaten in het verleden aanleiding gegeven tot een speciaal statuut voor mensen met een chronische aandoening.

Zodra de gegevens zijn verzameld, worden ze geanalyseerd door het WIV-ISP. De eerste resultaten van de enquête zullen vanaf eind 2014 beschikbaar zijn.

Meer informatie op www.gezondheidsenquete.be.

Corrigeer