Antwerp Tax Academy onderzoekt onze belastingen

Antwerpen -

Belastingen zijn vandaag een veelbesproken thema. De UA is niet blind voor het debat en start daarom met ATA, de Antwerp Tax Academy.

Met dit interfacultair statuut buigt de universiteit zich over het belastingwezen in verschillende dimensies. Naast de faculteit Rechten, Toegepaste Economische Wetenschap en Politiek en Sociale Wetenschappen is ook Letteren en Wijsbegeerte betrokken bij het project. Vooral omdat het centrum voor Ethiek hier ook thuishoort.

‘Belastingen hebben ook een moreel aspect', legt prof. dr. Bruno Peeters uit, voorzitter van ATA. ‘Dit is een onderzoeksinstituut, maar ook een forum voor overleg. Niet zelden zitten wetenschapper en politiek op verschillende golflengtes. Met ATA creëren we een platform om samen te werken. Die samenwerking zien we breed. Bedrijven, hogescholen, overheden, belangengroepen,... Iedereen die een bijdrage kan leveren rond belastinghervorming nodigen we uit.'

ATA focust op drie onderzoekslijnen. Het principe van het draagkrachtbeginsel waarbij iedereen dus belastingen betaalt naar vermogen, wordt onder de loep genomen. Belastingen als instrument om ondernemerschap te stimuleren is het tweede luik en fiscaal federalisme het derde. Hier wordt gepeild naar de mate waarin Europa ­inspraak moet hebben in de ­belastingheffing van iedere lidstaat.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio