Grootschalige werken gijzelen omwonenden

Grootschalige werken gijzelen omwonenden

‘Gemeenten moeten meer samenwerken bij wegenwerken die meerdere gemeentes treffen', zeggen de getroffen bewoners. Foto: cjt

Haacht -

De riolerings- en wegeniswerken aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal dwingen de inwoners van Kelfs (Wakkerzeel) tot een grote omleiding.

Sinds eind januari veroorzaken de grootschalige riolerings- en wegeniswerken verkeershinder. Bewoners van Wakkerzeel, Kelfs moeten dagelijks een grote omweg maken om de school of hun werk richting Wijgmaal of Leuven te bereiken. Omdat de omliggende straten vaak te smal en in te slechte staat zijn om als omleiding te dienen, werd een grote omleiding ingelegd vanuit Wakkerzeel via Werchter.

De kleine straten zijn tijdens de werken enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, om zo sluipverkeer te vermijden.

De omwonenden, die nu dagelijks veel extra kilometers moeten afleggen, hebben de situatie aangeklaagd bij het gemeentebestuur van Haacht. Ze stelden voor de zone ‘plaatselijk verkeer' uit te breiden of een pasjessysteem in te voeren, zoals dat van toepassing is tijdens Rock Werchter. Een probleem is echter dat niet alleen het Haachtse gemeentebestuur bevoegd is, omdat veel omliggende straten zich ook op het grondgebied van Wijgmaal en Rotselaar bevinden. ‘Gemeenten zouden veel meer moeten samenwerken bij wegeniswerken die meerdere gemeentes treffen', zeggen de getroffen bewoners in Kelfs. Ze voelen zich als het ware gegijzeld door de omringende gemeenten. De start van bijkomende langdurige werken aan de steenweg langs de Vaart richting Leuven (op Leuvens grondgebied dus) en aan het Dijlepad veroorzaken bovendien nog extra verkeersleed. Ook burgemeester Mon Fillet van Haacht betreurt de situatie ten zeerste: ‘Alles gebeurt boven onze hoofden', zegt hij. ‘Zo heeft de politie van Leuven vrijdag nog, zonder ons medeweten, bijkomende verbodsborden op Haachts grondgebied geplaatst. Dit kan echt niet. We hebben de borden dan ook omgedraaid. We staan verder echter totaal machteloos.' Ook het pasjessysteem wordt als moeilijk uitvoerbaar gezien. ‘Los van het feit dat het moeilijk te bepalen is wie op dergelijke pasjes recht zou hebben, is het onmogelijk die pasjes voor zo'n lange duur te laten gelden', aldus schepen van Mobiliteit Mark Feyaerts.'

Ook burgemeester Claes van Rotselaar is niet te spreken over de vele wegenwerken in Wijgmaal en de wegomleidingen langs zijn gemeente. 'Ik snap dat het voor de mensen uit Wakkerzeel heel moeilijk is om te moeten omrijden langs Rotselaar als ze naar Wijgmaal of Leuven moeten', reageert hij. 'Het zou ook veel logischer zijn geweest om de omleiding langs Wespelaar en Tildonk te leggen.' Het openstellen van kleine straatjes in zijn gemeente voor doorgaand verkeer is voor hem helemaal uitgesloten. 'Het gaat hier om kleine woonstraten, waar de inwoners al lang strijden om veel en zwaar verkeer te weren. '

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio