Commentaar

Bemoei er u mee

Naarmate er meer aan de oppervlakte komt over de dood van Jonathan Jacob in een Mortselse politiecel en wat daarna (niet) gebeurde, wordt het dossier alleen maar schrijnender. In het oog van de storm staat het Antwerps Bijzonder Bijstandsteam (BBT) dat in 2010 bijzonder driest tussenbeide kwam met de dood van de jongeman tot gevolg. De ‘bottinekes' of zoals u wil ‘de ramboflikken' opereerden blijkbaar in een speciaal soort grijze zone. Ze werden ongewild gedekt in het gebruik van soms overdadig geweld omdat de politietop en de ­politici het maar niet eens raakten over maatregelen om de elite-eenheid meer in de pas te laten lopen en te controleren.

Signalen dat bijsturing nodig was, ontbraken nochtans niet. Misschien is een negatieve bijnaam nog niet iets om wakker van te liggen, de diverse getuigenissen over buitensporig geweld hadden al wel een knipperlicht kunnen laten branden. En dat had op rood moeten springen toen het Comité P waarschuwde dat er ongelukken gingen gebeuren als men niet ingreep. De aanbeveling was om de BBT's niet langer onder lokale politionele bevoegdheid – korpschef en burgemeester – te laten vallen, maar federaal te organiseren. Dat was dus tien jaar geleden.

Het rapport van het ­Comité P werd niet weggemoffeld. Eigenlijk was het erger dan dat: het stierf een stille dood omdat het botste op het corporatistisch sfeertje bij de politie en de burgemeesters die alles ­liever onder lokale controle hielden. Liever geen instructies noch pottenkijkers uit Brussel.

Veel lijkt er in die tijd niet veranderd. Het lijkt allemaal heel normaal wat gebeurde in die Mortselse cel, drie jaar geleden. Hallucinant zijn de uitlatingen van de politietop dat de agenten volgens de regels hebben gehandeld. Ze hadden toch echt wel zelf kunnen weten dat die niet echt horen bij de aanpak in een beschaafd land. Schokkend zijn de uitlatingen van politievakbonden en advocaten over de politieke discussie die nu – opnieuw – is opgelaaid. Ze komen heel simpel neer op: bemoei er u niet mee, ge kent er niks van.

Binnen de politieke partijen groeit er een consensus dat de eliteteams nieuwe marsorders en een federale structuur moeten krijgen. Omdat nooit nog zou kunnen gebeuren wat met Jonathan Jacob is gebeurd. Als je de reacties uit politiehoek hoort, wordt dat opnieuw een veldslag. Doorbijten deze keer. Bemoei er u echt mee.

Corrigeer