Fit & Gezond

Jongeren drinken en roken minder

BRUSSEL - Jongeren drinken minder alcohol en roken minder tabak en cannabis. Dat meldt de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) maandag in een persbericht naar aanleiding van de jaarlijkse leerlingenbevraging over alcohol en drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. Jongeren blijven wel experimenteren met cannabis, aldus de VAD.

De VAD presenteert maandag het rapport van het schooljaar 2010-2011, waarin 25.301 leerlingen uit 48 scholen deelnamen aan de bevraging. De vereniging organiseert de bevraging elk jaar sinds het schooljaar 2000-2001.

‘De resultaten bevestigen de trends in middelengebruik over de laatste vijf jaar', luidt het in het persbericht. Tussen 2005 en 2011 is het aantal jongeren dat ooit tabak gebruikte, gedaald van 39,4 procent tot 33,7 procent. Daarnaast daalde het aantal jongeren dat ooit alcohol dronk van 82 procent naar 71,5 procent.

Het aantal leerlingen dat wekelijks tot dagelijks dronk is gedaald van 24 naar 19,5 procent. Bovendien is het aantal twaalf- tot veertienjarigen dat ooit alcohol dronk gedaald van 71,1 procent naar 47,8 procent. De VAD vindt het positief dat jongeren ouder zijn wanneer ze voor de eerste keer drinken.

'Jongeren zijn vatbaarder voor de negatieve effecten van alcohol, en bovendien is het bewezen dat hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt', luidt het in het persbericht.

Toch dronk 45,8 procent van de -16-jarigen het jaar voor de bevraging alcohol en 34,5 procent van de -18-jarigen sterkedrank. 'Dat is een aandachtspunt, want sterkedrank wordt vaak in een mix gedronken', legt de VAD uit. 'Daardoor zijn de jongeren zich minder bewust van de hoeveelheid alcohol die ze drinken en ervaren ze de effecten (te) laat.'

Cannabis 

Voor cannabis zijn de resultaten minder eenduidig. Het aantal leerlingen dat ooit cannabis heeft gebruikt, schommelde de laatste vijf jaren tussen 16 en 22 procent. Het aantal leerlingen dat geregeld cannabis gebruikt ligt rond de 3 procent.

'Er is wel sprake van een daling, maar een veel kleinere dan die van het alcohol- en druggebruik', aldus de vereniging. 'Bovendien is er geen stabiele tendens, zeker niet wanneer het gaat over het aantal leerlingen dat experimenteert.'

In 2008-2009 meldde 18,8 procent van de leerlingen dat ze ooit cannabis gebruikten, het jaar erop 21,6 procent en bij de meest recente enquête was dat 17,2 procent. De cannabiscampagne die minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen in december 2012 aankondigde is dan dan ook een zeer welkom initiatief, zegt de VAD nog.

Ondanks de dalende trend, moeten we waakzaam blijven, besluit de VAD. ‘Er zijn nog steeds jongeren zijn die te vaak of te veel drinken en cannabis blijft relatief populair.'

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees